ข้าพเจ้านางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

เรื่องการเข้ารับวัคซีนของผู้สูงอายุชุมชนบ้านตาปาง

การเข้ารับวัคซีนของผู้สูงอายุมีขั้นตอนต่างๆเหมือนๆกับบุคคลทั่งไป เริ่มตั้งแต่ เข้ารับการกรอกข้อมูลเพื่อจองคิวรับรับวัคซีน เมื่อถึงวันที่จะเข้ารับวัคซีน เตรียมบัตรประชาชนเพื่อไปยืนยัน ผู้สูงอายุบ้านตาปางได้นัดกันเพื่อให้ลูกหลานขับรถยนต์ไปส่งและไปด้วยกัน เมื่อไปถึงกรอกข้อมูลโรคส่วนตัว วัดความดัน และเข้าคิวรับวัคซีน หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว ก็ทำตามคำแนะของคุณหมอ คือนั่งพักรอ 30  นาที เพื่อดูอาการและวัดความดันอีกครั้ง เมื่อครบแล้วกลับบ้าน ก็ห้ามทำงาน 3 วัน ผู็สูงอายุบางท่านมีไข้ขึ้น บางท่านไม่มีอาการใดๆ และรอรับวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป

อื่นๆ

เมนู