จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินแดนอารยธรรมเขมรแต่โบราณ ประชาชนมีการประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืชยางพาราเป็นหลัก ถ้าหากถามถึงชายแดนอำเภอบ้านกรวดทุกคนต่างนึกถึงช่องสายตะกู เพราะเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ซึ่งจริง ๆแล้ว ช่องสายตะกูตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด และนอกจากนี้ในตำบลจันทบเพชรยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก ปราสาทไบแบก และที่พักสงฆ์พนมดิน เป็นต้น

แต่หากในมุมมองของคนทั่ว ๆ ไป อาจไม่ค่อยมีคนรู้จักตำบลนี้เนื่องจาก ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมาก อีกทั้งทุกคนจะรู้จักช่องสายตะกูมากกว่าเพราะเป็นด่านชายแดนและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือตลาดการค้าชายแดนช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชรนั้นหากไม่ใช่คนในพื้นที่แทบจะไม่รู้จักเลย แต่หากเป็นคนในพื้นที่จริง ๆ หรือในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจะรู้ว่าตำบลจันทบเพชรนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ทั้งมีโบราณสถานซึ่งเป็นอารยธรรมขอมโบราณ คือ ปราสาทไบแบก ปัจจุบันกำลังได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาถึงวัฒนธรรมขอมโบราณที่ทรงคุณค่า มีอ่างเก็บน้ำห้วยตะโกซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของตำบล ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วตำบลจันทบเพชรยังมีสินค้า OTOP ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหลายอย่างตัวอย่าง เช่น แหนมหมู ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ด้านอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวตำบลจันทบเพชร หากใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะมาชิมได้ และยังสามารถซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วย

ตำบลจันทบเพชรนั้นถึงแม้คนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จัก แต่เมื่อได้ลองเข้ามาท่องเที่ยวแล้วท่านจะได้เห็นอะไรหลายๆ อย่างทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้างอารยธรรมโบราณ วัฒนธรรมพื้นถิ่นที่อาจพบเห็นได้น้อยแล้วในปัจจุบัน ฉะนั้นตำบลจันทบเพชรนั้นนับเป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีความน่าใจมากเลย

อื่นๆ

เมนู