ข้าพเจ้านางโสภี ขุนทองแก้ว ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ออกแบบผ้าไหมยกดอกสีเคมี ข้าพเจ้าจึงอยากนำความรู้ส่งให้กับบุคคลที่สนใจจึงทำบทความเกี่ยวกับการทอผ้าไหม

การทำเส้นยืน

  1. เริ่มจากการนำเส้นไหมมาลอกกาวสี
  2. นำเส้นไหมไปย้อมสีเคมีปลอดภัย โดยใช้สีกะปิ จากนั้นนำเส้นไหมขึ้นตากให้แห้ง
  3. นำเส้นไหมที่แห้งแล้ว นำมากวักใส่อัก
  4. จากนั้นนำเส้นไหมที่ได้มาขึ้นเส้นยืน แล้วร้อยฟันหวี
  5. จากนั้นเก็บตะกอเส้นยืน เพื่อให้เป็นลวดลาย รวมเป็น 11 ตะกอ พร้อมทอ

การทำเส้นพุ่ง

  1. เริ่มจากการนำเส้นไหมมาลอกกาวสี
  2. นำเส้นไหมที่ได้มาตีเกลียว แล้วนำไปย้อมสีแดงสด และสีขาว พร้อมทอ

ผ้าไหมยกดอกสีเคมี เป็นผ้าไหมลายประยุกต์ที่ข้าพเจ้าคิดค้นเอง ซึ่งเคยได้รับการอบรมมาจากโครงการของพัฒนาสังคม โดยมีอาจารย์จากสุรินทร์มาเป็นผู้ให้ความรู้ หากท่านใดสนใจติดต่อ 096 961 2725

อื่นๆ

เมนู