ข้าพเจ้านางลำไย นุชเวช ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ติดตามการทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าไหมในตำบลสายตะกู โดยครั้งนี้ได้ติดตาม การทอ สีเคมี ซึ่งผ้าผืนนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ทอเอง โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

 

 

 

 

 

การทำเส้นยืน

  1. เริ่มจากการนำเส้นไหมมาลอกกาวสี
  2. นำเส้นไหมไปย้อมสีเคมีปลอดภัย โดยใช้สีน้ำเงินสด จากนั้นนำเส้นไหมขึ้นตากให้แห้ง
  3. นำเส้นไหมที่แห้งแล้ว นำมากวักใส่อัก
  4. จากนั้นนำเส้นไหมที่ได้มาขึ้นเส้นยืน แล้วร้อยฟันหวี พร้อมทอ

 

 

 

 

 

การทำเส้นพุ่ง

  1. นำเส้นไหมมาโยกเป็นลำหมี่ จำนวน 49 ลำ 22 ขีน
  2. นำเส้นไหมใส่โฮงมัดหมี่ จากนั้นเริ่มทำการมัดหมี่โดยออกแบบเป็น “ลายคาวบอย”
  3. จากนั้นนำเส้นไหมที่มัดเสร็จแล้วไปย้อมสีแดง แล้วตากให้แห้ง มัดเอาสีแดง ล้างแล้วย้อมน้ำเงิน จากนั้นตากให้แห้ง
  4. นำเส้นไหมที่แห้งแล้วใส่โฮงมัดหมี่ แล้วแกะเชือกที่มัดออก
  5. นำเส้นไหมที่ได้มาปั่นใส่หลอด พร้อมทอ

ผ้าไหมลายคาวบอยเป็นผ้าไหมประยุกต์ลายประจำตำบลที่กลุ่มทอผ้าไหมในตำบลสายตะกู หมู่ 3, หมู่ 13, หมู่ 10 และหมู่ 15 ได้ระดมความคิดร่วมกันในการออกแบบลายผ้าไหมลายคาวบอยขึ้น หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ 061 109 0926

อื่นๆ

เมนู