ข้าพเจ้านางโสภี ขุนทองแก้ว ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ ทอผ้าไหมลายดอกตะกูสีเคมี ข้าพเจ้าอยากนำความรู้ส่งให้กับบุคคลที่สยใจจึงทำบทความเกี่ยวกับการทอผ้าไหมลายดอกตะกูสีเคมี

การทำเส้นยืน

  1. เริ่มจากการนำเส้นไหมมาลอกกาวสี
  2. นำเส้นไหมไปย้อมสีเคมีปลอดภัย โดยใช้สีน้ำเงินสด จากนั้นนำเส้นไหมขึ้นตากให้แห้ง
  3. นำเส้นไหมที่แห้งแล้ว นำมากวักใส่อัก
  4. จากนั้นนำเส้นไหมที่ได้มาขึ้นเส้นยืน แล้วร้อยฟันหวี พร้อมทอ

การทำเส้นพุ่ง

  1. นำเส้นไหมมาโยกเป็นลำหมี่ จำนวน 49 ลำ 22 ขีน
  2. นำเส้นไหมใส่โฮงมัดหมี่ จากนั้นเริ่มทำการมัดหมี่โดยออกแบบเป็น “ลายดอกตะกู”
  3. จากนั้นนำเส้นไหมที่มัดเสร็จแล้วไปย้อมสีแดงโอบสีแดงแล้วล้างออก จากนั้นย้อมสีเขียวโอบสีเขียวแล้วล้างออก จากนั้นลงสีฟ้าใสผสมน้ำเงินสด แล้วตากให้แห้ง
  4. นำเส้นไหมที่แห้งแล้วใส่โฮงมัดหมี่ แล้วแกะเชือกที่มัดออก
  5. นำเส้นไหมที่ได้มาปั่นใส่หลอด พร้อมทอ

 

 

 

 

ผ้าไหมลายดอกตะกูเป็นผ้าไหมลายประยุกต์ที่กลุ่มทอผ้าไหมในตำบลสายตะกู หมู่ 1 และ หมู่ 12 ได้ระดมความคิดร่วมกันในการออกแบบผ้าไหมลายดอกตะกู สนใจติดต่อ 096 961 2725

อื่นๆ

เมนู