วิธีการกรีดยางพาราของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดย นางสาวจารุวรรณ ทองสุด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากการสำรวจพื้นที่ในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่าประชากรในชุมชนทำอาชีพสวนยางพาราเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดความสนใจในวิธีการกรีดยางพาราของคนในชุมชนและได้ศึกษาข้อมูลจากเกษตรที่ทำอาชีพสวนยางพารา ซึ่งได้ให้ข้อมูลและวิธีการกรีดยางพาราดังนี้

– โดยทั่วไปต้นยางเปิดกรีดได้เมื่ออายุประมาณ 7 ปีครึ่ง ขนาดเส้นรอบต้นไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน

– ต้นยางในสวนต้องมีขนาดเปิดกรีดได้มากกว่า 70 % ของยางทั้งหมด

– เปิดกรีดครึ่งลำต้นที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน รอยกรีดทำมุม 30 องศากับแนวระนาบ และเอียง จากซ้ายบน ลงมาขวาล่าง

– ติดรางรองรับน้ำยาง ห่างจากรอยกรีดด้านหน้าลงมาประมาณ 30 เซนติเมตร และติดลวด รับถ้วยน้ำยาง ให้ห่าง จากราง รับน้ำยางลง มาประมาณ 10 เซนติเมตร

– ถ้าไม่กรีดยางควรคว่ำถ้วยไว้เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรก ตกลงไปใน ถ้วยรับน้ำยาง

– ควรเริ่มกรีดยางตั้งแต่ตอนเช้า ประมาณ 06.00-08.00น. เพราะจะทำให้ปฏิบัติงานได้สะดวก เนื่องจากมองเห็นชัดเจนกว่ากลางคืนและผลผลิตที่ได้ใกล้เคียงกับการกรีดในตอนกลางคืน

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณเกษตรกรในชุมชนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากที่ได้ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู