สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาว ขันแก้ว ณพล ประเภท ประชาชน ประจำตำบล สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากการที่ดิฉันได้ลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่14 ดิฉันได้พบเห็นการปลูกผักไร้ดิน คือการปลูกผักในน้ำนั่นเอง ซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีความแปลกตาและสวยงาม โดยการปลูกผักลักษณะนี้เรียกว่า ผักไฮโดรโปนิกส์

จากการสอบถามผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ น.ส. สุกัญญา ผลบุญ จุดเริ่มต้นเกิดจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลกและในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้หลัก ทำให้เขา (น.ส. สุกัญญา ผลบุญ) ตัดสินใจกลับมาอาศัยอยู่ที่ภูมิลำเนา และพยายามคิดค้นหารายได้เสริม จึงเริ่มคิดหาวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยเริ่มจากการปลูกผักสลัด ได้แก่ เรดโอ๊ค และ กรีนโอ๊ค ซึ่งเป็นความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มวัยรุ่นที่รักสุขภาพ

เมื่อทดลองปลูกได้ถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว ก็มีแม่ค้าในพื้นที่มาขอติดต่อซื้อเพื่อนำไปทำเมนูอาหารเพื่อขายต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นผลตอบรับที่ดี ทำให้เขา เริ่มขยายแปลงเพิ่มเพื่อให้พอต่อความต้องการของตลาดในชุมชน มีการทดลอง เรียนรู้ และฝึกฝนประสบการณ์ในการทำอาชีพเกษตรแบบเต็มตัวอีกด้วย

นอกจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แล้ว ยังมีผักสวนครัวทั่วไป เช่น ผักชี ต้นหอม ไผ่หวาน มะนาว  มีการปรับพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงวัว,ไก่ไข่ และมีการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เลี้ยงวัวอีกด้วย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู