ข้าพเจ้านาย ธวัชชัย จันประโคน (กพร.) ประจำต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมต.สายตะกู เพื่ออบรมการออกแบบลายผ้าไหม นอกจากในงานจะมีการออกแบบลายผ้าไหมแล้ว สิ่งที่น่าสนใจก็คือการย้อมผ้าไหมด้วยเปลือกต้นตะกู ที่ได้แนวคิดมาจากเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนสายตะกูในอดีตผ่านงานทอผ้าไหมที่มีลวดลายสีสันสวยงาม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมาชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหมในชุมชนต.สายตะกู ได้มีการนำเปลือกต้นตะกูมาทดลงต้มเพื่อย้อมสีผ้าไหม โดยได้แรงบันดาลใจมาจากต้นตะกูที่เป็นจุดกำเนิดของชุมชนต.สายตะกู จากการสอบถามถึงวิธีการทำสีย้อมผ้าไหมจาก นางลำไย นุชเวช (หัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมต.สายตะกู) ขั้นตอนการย้อมสีผ้าไหมมีดังนี้

-นำเปลือกต้นตะกูที่ได้มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ

-นำเปลือกต้นตะกูมาต้มโดยอัตราส่วนคือ เปลือกต้นตะกู10กิโลกรัม/น้ำ20ลิตร  ต้มเป็นเวลา2-3วันๆละ8-10ชั่วโมง

-นำเปลือกตะกูออกจากหม้อและกรองน้ำด้วยผ้าขาวบาง

-นำน้ำที่ได้มาต้มต่อโดยผสมใบยูคาลิปตัส เคี่ยวต่ออีก5ชั่วโมง

-นำเส้นไหมลงหม้อต้มเพื่อย้อมสีไหม และตากให้แห้ง

 

จากการทดลอง เมื่อย้อมด้วยเปลือกต้นตะกู สี่ที่ได้คือสีน้ำตาลทอง ซึ่งมีความสวยงามมาก หากนำมาขึ้นทอด้วยลวดลายผ้าไหมที่ออกแบบโดยกลุ่มทอผ้าไหมต.สายตะกูแล้ว คงเป็นที่น่าสนใจไม่น้อย

ในปัจจุบันต้นตะกูนั้นค่อนข้างหาได้ยาก เพราะไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์แล้ว การใช้ประโยชน์จากต้นตะกูนั้น เป็นเพียงการทดลองเพื่อค้นหาสิ่งที่น่าสนใจ เปิดมุมมอง การสร้างแรงบันดาลใจและเรื่องราวของชุมชนในอดีตผ่านงานหัตถกรรมการทอผ้าไหม ควบคู่กับการเห็นคุณค่าของป่า และการช่วยกันรักษาผืนป่าในชุมชนต่อไปครับ

อื่นๆ

เมนู