ข้าพเจ้า นาย ธวัชชัย จันประโคน ประเภท กพร. ประจำตำบลสายตะกู โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจในพื้นที่หมู่13 บ้านโคกกระชายใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สิ่งที่น่าสนใจคือวัดโคกกระชายใต้ซึ่งมีความสวยงาม ร่มรื่น สงบร่มเย็น และยังมีโบสถ์ที่ทำจากไม้ผ่านงานแกะสลักลวดลายที่สวยงามชวนให้น่าหลงใหลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดโคกกระชายใต้เลยก็ว่าได้ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลสายตะกูอีกด้วย

จากการให้สัมภาษณ์ของพระอาจารย์ วิเชียร วิริยกิจโจ  (โจ) โบสถ์ไม้นี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2556 จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านโคกกระชายใต้และชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ ได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ขึ้นโดยวัสดุที่ใช้สร้างนั้นทางผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเจ้าอาวาสนั้นได้ตกลงให้ใช้ไม้ในการสร้างเนื่องจากในพื้นที่โดยรอบมีไม้ค่อนข้างมาก และมีไม้ที่ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ผู้ที่ดำเนินการสร้างล้วนเป็นชาวบ้านในพื้นที่และพระสงฆ์ถ่ายทอดงานศิลปะผ่านงานแกะสลักและแฝงคติธรรมลงไปในผลงานอีกด้วย จากการร่วมมือกันสร้างโบสถ์ไม้ของชาวบ้าน จึงไม่แปลกใจเลยที่วัดแห่งนี้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุธศาสนิกชนจำนวนมาก และเป็นที่ปฏิบัติธรรมรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทำให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนอย่างแพร่หลาย

ปัจจุบัน วัดโคกกระชายใต้ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณวัด และโบสถ์ไม้ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้าง ทั้งงานแกะสลักและงานปูนปั้น ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่และยังตกแต่งภายในยังไม่แล้วเสร็จ โบสถ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่สร้างจากปูน ส่วนโบสถ์ไม้นั้นในปัจจุบันหาได้ยากมาก ซึ่งควรแก่การรักษาเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู