EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง “กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี มีประโยชน์ต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย

 1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bacteria) คุณสมบัติ สังเคราะห์สารอินทรีย์และสร้างความอุดมสมบูรณ์
 2. กลุ่มจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria) คุณสมบัติ ต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษ
 3. กลุ่มจุลินทรีย์หมัก เช่น ยีสต์ (Yeast) คุณสมบัติ ช่วยในการย่อยสลาย

ประโยชน์ใช้สอยของ EMเราสามารถนำประโยชน์มาใช้ในด้านใดบ้าง?

การเกษตร เช่น การเตรียมแปลงปลูก การดูแลพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพต้นทุนต่ำ ฮอร์โมนบำรุงการเจริญเติบโต สารสกัดไล่แมลง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักและฮอร์โมนให้มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บำรุงการเจริญเติบโตของพืชผัก ผลไม้ทุกชนิด และสัตว์เลี้ยง ให้มีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการทางด้านโภชนาการอย่างเหมาะสม

ปศุสัตว์ เช่น ผสมน้ำและอาหารให้สัตว์กิน ผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกิน เช่น ให้เป็ด ไก่ สุกร สัตว์เลี้ยงแข็งแรง ไม่เกิดโรค มูลของสัตว์เลี้ยงไม่มีกลิ่นเหม็น เป็ด ไก่ ที่เคยเกิดโรคระบาดหลังหน้าร้อนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่าย ทุกเช้าควรเปลี่ยนน้ำใหม่ใส่จุลินทรีย์EM ทุกวัน ไม่ควรให้ค้างคืน ใช้พ่นล้างคอก เพื่อสมานบาดแผล

ในครัวเรือน ใช้ทำความสะอาด กำจัดกลิ่นในบริเวณต่าง ๆ เช่น ห้องครัว หรือใช้เทลงท่อป้องกันการอุดตันของท่อและรางระบายน้ำ

การประมง เช่น การเตรียมบ่อ ปรับสภาพน้ำ

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM

 • ปรับสภาพดิน น้ำ อากาศ ให้ดีขึ้น
 • สามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้สมดุล
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก การย่อยสลาย ทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ย
 • ลดการใช้สารพิษ สารเคมี เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ดีกว่า
 • สามารถป้องกันเชื้อโรค และสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์

ประโยชน์ใช้สอยของจุลินทรีย์ EM เช่น

 • การเกษตร เช่น การเตรียมแปลง การดูแลพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯการขยายน้ำอีเอ็ม
 • ปศุสัตว์ เช่น ผสมน้ำและอาหารให้สัตว์กิน พ่นล้างคอก สมานบาดแผล
 • ในครัวเรือน ใช้ทำความสะอาด กำจัดกลิ่นในบริเวณต่างๆ เช่น ห้องครัว หรือ เทลงท่อป้องกันการอุดตันของท่อและรางระบายน้ำ
 • การประมง เช่น การเตรียมบ่อ ปรับสภาพน้ำ

เราสามารถนำประโยชน์ของ EM มาใช้ในด้านใดบ้าง
EM เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่คัดสรรมาเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรคประสิทธิภาพสูงไม่เป็นพิษกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยลดการใช้สารเคมี

 

เราสามารถประยุกต์ใช้ EM ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ใช้เพื่อปรับสมดุลให้กับดินMOAC Image
 • ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ใช้เพื่อกำจัดกลิ่นจากขยะมูลฝอย

วิธีเก็บรักษาจุลินทรีย์ EM

 • เก็บในที่ร่ม ที่อุณหภูมิ 20-45 °C
 • ถ้ายังไม่เปิดใช้ เก็บไว้ได้นาน 1 ปี
 • ถ้าเปิดใช้แล้ว เก็บไว้ได้นาน 6 เดือน (เปิดแล้วควรปิดฝาให้สนิท)

ข้อสังเกต

  • EM ดี สีน้ำตาล กลิ่นหอมเปรี้ยว
  • EM เสีย สีดำ กลิ่นเหม็นเน่า (ควรเทลงส้วมหรือนำไปกำจัดวัชพืช)

ข้อมูลจาก : https://www.kyg.co.th/what-is-em/

 

อื่นๆ

เมนู