ในตำบลสายตะกูมีสถานที่ที่หน้าสนใจอีก 1 แห่งคือวัดสายโท 10 เหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นวัดร้าง จึงได้นิมนต์พระอาจารย์หลวงปู่งาดำ พุทธสาโร เพื่อมาจัดตั้งวัดสายโท 10 เหนือ แต่เดิมท่านจำพรรษาอยู่วัดสายโท 7 ใต้ วัดจึงเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2562 หลวงปู่งาดำนั้นท่านเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ท่านบวชท่านได้ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศกัมพูชาทำให้เป็น ที่รู้จักทั่วหลายปัจจุบันท่านไปสร้างโบสถ์ที่วัดบึงโพธิ์ธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในบริเวณวัดจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแกการมาพักผ่อน และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ามาภายในวัดจะมีท้าวเวสสุวรรณ 2 ตน ที่ค่อยดูแลคุ้มครองบริวารสรรพสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาภายในวัด และมีพระพิฆเนตรไว้เพื่อขอพรในเรื่องของความสำเร็จ   อีกหนึ่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธา คือพระพุทธรูปหลวงปู่สรวงชาวบ้านนิยมกราบไหว้ขอพรเพราะเชื่อว่าท่านสามารถดลบันดาลความปรารถนาของตนให้สำเร็จได้

การจัดกิจกรรมภายในวัด จะมีงานบุญต่างๆ งานกฐิน ซึ่งจะมีคณะบุญที่มาจากจังหวัดราชบุรีเข้ามาเป็นประธานทอดกฐินประจำทุกปี คนนอกพื้นที่ และพระสงฆ์มาจากประเทศกัมพูชาก็มาเข้าร่วมด้วย มีสะเดาะเคราะห์ในช่วงเทศการณ์ปีใหม่และสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น

           

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู