สถานที่สำคัญในตำบลสายตะกู

     สวัสดีค่ะ  วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำสถานที่สำคัญในตำบลสายตะกูที่เมื่อทุกคนได้มาตำบลสายตะกูกันแล้วจะพลาดไม่ได้ซึ่งในแต่ละที่มีความสำคัญและมีประวัติความเป็นมาดังนี้ค่ะ
1. “วัดบ้านโคกกระชายใต้” (วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีศรีเทพนคร)
                       

วัดโคกกระชายใต้ ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 13 ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเด่นของวัดจะอยู่ที่ อุโบสถ ที่สร้างขึ้นด้วยไม้ มีเสาไม้จำนวน 32 ต้น แบ่งเป็นห้องจำนวน 5 ห้อง ขนาด กว้าง   3.50  เมตร  ยาว 4.00   เมตร  หลังคาทรงจั่วซ้อนสองชั้นๆ ละ 3 ตับ ที่โดดเด่น และวิจิตรงดงาม และมีการแกะสลักประติมากรรมรอบๆ อุโบสถได้อย่างสวยงาม โดยการแกะสลักไม้เป็นการเล่าเรื่องราวคำสอนของพระพุทธศาสนา อุโบสถไม้ที่วิจิตรงดงามนี้ได้ดำเนินการสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2556 เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ ได้ช่วยกันสร้างอุโบสถนี้ขึ้น ซึ่งอุโบสถไม้นี้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมทางวรรณคดีได้อย่างวิจิตรงดงามสวยงามสะดุดตา

2. วัดสายโท 11

                           

วัดสายโท 11 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ชื่อ วัดใหม่ชัยทอง มีเจ้าอาวาส คือ พระอธิการสมบัติ สุทธิโก โดยแต่ก่อนนั้นท่านเป็นฆราวาส ชื่อ นายสมบัติ สุทธิโส เมื่อตอนที่ท่านอายุ 56 ปี ได้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมาเป็นเวลานาน จนเหมือนคนใกล้ตายท่านได้ไปอธิษฐานที่ตีนเขาพนมรุ้งว่า ถ้ายังมีบุญบารมีอยู่ให้สามารถเดินขึ้นเขาพนมรุ้งได้โดยไม่ต้องมีคนช่วยพยุง หากทำได้จะบวชเป็นพระสงฆ์ตลอดชีวิต เมื่ออธิษฐานเสร็จจึงก้มลงกราบที่ตีนเขาพนมรุ้ง จากนั้นเริ่มเดินขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่มีผู้ใดพยุง หลังจากกลับจากเขาพนมรุ้งท่านจึงขอบวช โรคภัยต่างๆ ก็เหมือนจะเริ่มจางหายไป จนกลับมาเป็นปกติ จุดเด่นของวัดนี้ก็คือมีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่

3. ห้วยไซตะกู

                     

ห้วยไซตะกู (หรือสายตะกู) เป็นห้วยที่ตั้งชื่อมาจากชุมชนสายตะกู เนื่องจากในอดีตชุมชนแห่งนี้มีต้นตะกูจำนวนมาก ชาวบ้านที่มาตั้งชุมชุนจึงตั้งชื่อชุมชนสายตะกู และรวมถึงห้วยไซตะกูด้วย ห้วยไซตะกูเป็นห้วยที่มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ห้วยลำชีที่ไหลมาจากห้วยโอกรุของประเทศเขมร และสายที่ 2 คือ ไซตะกู ที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยไซตะกูซึ่งมี 2 อ่าง ในเขตชายแดนกัมพูชา ห้วยส่วนใหญ่มาจากทางเขมร ห้วยไซตะกูเป็นห้วยที่จะไปบรรจบกับห้วยหนองแวงรอยต่อตำบลโนนเจริญ

4. สวนริมแดน

บ้านสายโท 12 ใต้สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้พบเรื่องราวที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักไร้น้ำ ความหมาย ของการปลูกพืชผักไร้น้ำนั้นไม่ได้หมายความว่าปลูกพืชโดยไม่ใช้น้ำเลยแต่ความหมายคือ การปลูกพืชผักชนิดต่างๆที่ใช้น้ำน้อย หรือทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้มาก ได้ทำการทดลองปลูกพืชผักไร้น้ำนี้มาประมาณ 5 ปีแล้ว

5. ตลาดชุมชนบ้านสายโท 10 เหนือ

ตลาดชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสายโท 10 เหนือ เป็นตลาดที่คนในชุมชนนำสินค้ามาจัดจำหน่าย มีสินค้าที่หลากหลาย    ทั้งร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายผลไม้ ร้านอาหารทะเลและร้านที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้านขายส้มตำ ราคาสินค้านั้นถือว่ามีราคาที่ย่อมเยาและสินค้ามีคุณภาพ โดยบรรยากาศรอบๆตลาด จะล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา และสวนยางพารา จึงทำให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย เหมาะสำหรับการไปนั่งรับประทานอาหารและพักผ่อน นอกจากนี้เรายังจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ได้เห็นถึงการใช้ภาษาของคนในชุมชนและอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

ในตำบลสายตะกูยังมีสถานที่สำคัญอีกมากหมายหลายสถานที่นะคะ แต่วันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอสถานที่เพียงเท่านี้ก่อนหากมีโอกาสจะมาแนำนำสถานที่อีกนะคะ

อื่นๆ

เมนู