ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์และได้มีความสนใจในเนื้อหาหลายอย่างของตำบลสายตะกู วันนี้ข้าพเจ้าจะหยิบยกเรื่องของสวนมะขามเทศ  มาเล่าสู่ทุกท่านให้ได้รับรู้กัน

สวนมะขามเทศ วัดใหม่สายตะกู เริ่มปลุกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยได้แนวคิดริเริ่มจากทางพระครูพิพัฒน์กิจจาทร เจ้าคณะตำบลสายตะกู หลังจากไปดูงานที่สวนมะขามเทศที่จังหวัดนครราชรีมา และต่อมาจึงมาทดลองปลูกในพื้นที่หลังวัด โดยบริเวณที่ปลูกมี พื้นที่จำนวนประมาณ 2 ไร่ 1 งาน ต้นมะขามเทศจำนวน 130 ต้น โดยใช้พันธ์ุเพชรโนนไทยในการปลูก

          สวนมะขามเทศวัดสายตะกูทางพระครูพิพัฒน์กิจจาทรเจ้าคณะตำบลสายตะกูมีแนวคิดจะทำเป็นสวนสาธิตของตำบลบ้านกรวด จะเปิดให้คนที่มาทำบุญคนที่สนใจมาศึกษาดูงาน พร้อมกับสร้างรายได้ให้กับทางชุมชนด้วยการจ้างให้คนในชุมชนมาเก็บผลของมะขามเทศและให้ชาวบ้านทำการตอนกิ่งเพื่อจำหน่ายสามารถสร้างเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับทางชุมชนได้

อื่นๆ

เมนู