วัฒนธรรมการกินขนมจีนเป็นของคู่กับคนไทยมาช้านาน จะเห็นได้จากภูมิปัญญาการทำขนมจีนนั้นสืบทอดยาวนานทำกันทั่วไปในอุษาคเนย์ สำหรับประเทศไทยขนมจีนยังมีชื่อเรียกต่างๆ กันไปตามแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ทางภาคเหนือเรียกว่าขนมเส้น ภาคอีสานเรียกว่าข้าวปุ้น และภาคใต้เรียกว่าหนุมจีน สำหรับตำบลสายตะกูมีการทำเส้นขนมจีนสดที่หมู่บ้าน สายโท 12 กลางและบ้านสายโท 12 ใต้ โดยนายคำสรรค์ เวียงเลิศ หนึ่งในผู้ทำเส้นขนมจีนสดได้เปิดกิจการขายเปิดมาแล้ว15ปี สูตรเด็ดเคล็ดลับคือ..ทำให้แป้งเหนียวนุ่ม

อุปกรณ์การทำขนมจีน

– เครื่องโม่แป้ง /ที่บีบแป้ง/แป้งข้าวจ้าว/หม้อ/กระชอนตัก/กะละมัง /ผ้าขาวบาง

ขั้นตอนและการทำขนมจีน

1.นำแป้งขนมจีนใส่เครื่องโม่แป้งประมาณ5นาทีพอแป้งละเอียดหลังจากนั้นนำเส้นขนมจีนที่เตรียมไว้ใส่เพื่อเป็นหัวเชื้อโม่รวมกันอีกครั้งเพื่อให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกัน

2.นำน้ำต้มสุกเทใส่กับแป้งแล้วโม่ให้แรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้แป้งเหนียวนุ่มโดยให้โม่อีกประมาณ30นาที

3.นำแป้งที่โม่เสร็จแล้วใส่กะละมังที่รองด้วยผ้าขาวบางกรองแป้งแล้วคลึงแป้งไปมาหลายๆครั้งเพื่อให้เนื้อแป้งนุ่มเป็นเนื้อเดียวกัน

4.นำแป้งที่เตรียมไว้พอประมาณมาใส่เครื่องบีบแล้วนำไปบีบใส่หม้อที่ต้มน้ำเดือดก่อนหน้านี้ บีบแป้งเป็นเส้นๆใส่และรอประมาณ3นาที

5.เอากระชอนตักเส้นขนมจีนใส่ภาชนะที่ใส่น้ำสะอาดแล้วล้าง2-3รอบ

6.เมื่อล้างเสร็จนำมาเทใส่กะละมังที่ใส่น้ำสะอาดแล้วจับให้เป็นจับเล็กๆใส่ตะกร้าตามต้องการพร้อมจำหน่าย

อื่นๆ

เมนู