ในการออกกำลังกายแบบไท่จิี๋ชี่กง

  • การยืนในทุกกระบวนท่าให้ฝ่าเท้าสองข้างห่างกันเท่ากับความกว้างของไหล่หลังตรง(กระดูกสันหลังจากคอถึงก้นกบเป็นเส้นตรง )ตามองไปหน้าใช้ความรู้สึก(ประสาทสัมผัส)รับรู้การเคลื่อนไหวแทนการใช้สายตาทั้งสองข้าง
  • แต่ละกระบวนท่าหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบการหายใจเข้ามักอยู่ในท่ายืน ท่ายกส้นเท้าลอยตัวการหายใจออกมักอยู่ในท่าย่อตัวก้มตัว
  • การหายใจให้การลมหายใจผ่านจมูกไปสู่คอและลงท้องให้รู้สึกว่าท้องพองเมื่อหายใจเข้าและหายใจออกเริ่มจากค่อยๆ ปล่อยลมออกจากท้องท้องค่อยๆแฟบลมหายใจออกผ่านคอสู่จมูกให้รู้สึกว่าท้องแฟบเมื่อหายใจออกหมด
  • การเคลื่อนไหวแต่ละกระบวนท่า ให้พึงระลึกว่า จุดศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวอยู่ใต้สะดือประมาณ 2 นิ้ว คนจีนเรียกว่า ตันเถียนให้เริ่มการเคลื่อนไหวที่ส่วนนี้ก่อนเมื่อส่วนนี้เคลื่อนแล้วทุกๆ ส่วนจะเคลื่อนตามคนจีนเรียกว่า อิ๊ต้งอู๋ปุ๊ต้ง หมายถึง เคลื่อนหนึ่งเท่ากับทุกส่วนเคลื่อนไปพร้อมกัน

อื่นๆ

เมนู