ข้าพเจ้า นางสาวปณิธาน  ยงปัญญา ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้า ลงพื้นที่สำรวจพืชในท้องถิ่นเพื่อเก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้กรอกลงในแอปพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/)

 

 

อ.บ้านกรวด อยู่ติดเขตเทือกเขาพนมดงรักทำให้มีพรรณไม้หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งพืชในท้องถิ่นของตำบลสายตะกูที่ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย มะพร้าว ปาล์ม หมาก คูณ มะม่วง จันผา ไผ่ ลำไย ลิ้นมังกร มะขาม มะขามเทศ ยางนา สัก ตะลิงปิง และอีกมากมาย

 

อื่นๆ

เมนู