ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์และได้มีความสนใจในเนื้อหาหลายอย่างของตำบลสายตะกู วันนี้ข้าพเจ้าจะหยิบยกเรื่องของสวนทุเรียนวัดใหม่สายตะกู มาเล่าสู่ทุกท่านให้ได้รับรู้กัน

สวนทุเรียนวัดใหม่สายตะกู เดิมที่แล้วพื้นที่บริเวณส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่วางเปล่าและมีหญ้าปกคลุมเป็นจำนวนมาก ในบางครั้งก็ใช้สถานที่บริเวณนี้ในการจัดปณกิจศพ และต่อมาทางด้านของพระครูพิศาลสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด เจ้าอาวาสวัดใหม่สายตะกู มีแนวคิดที่จะริเริ่มที่เปลี่ยนแปลงบริเวณแห่งนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และคิดที่จะหาพันธุ์พืชที่จะนำมาปลูก และได้ไปศึกษาดูสวนทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ท่านพระครูพิศาลสังฆกิจมีความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก ท่านจึงปรับพื้นที่บริเวณแห่งนี้ และได้ไปจัดซื้อพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง และนำมาปลูกจำนวน 50 ต้น ปลูกบริเวณพื้นที่ 1 ไร่ โดยการทดลองปลูกต้นทุเรียน และศึกษาความรู้ในการดูแลรักษาตลอดมา

การดูแลบำรุงรักษาระหว่างการปลูกหมั่นบำรุง ต้นโดยโรยปุ๋ยขี้วัวที่โคนต้นเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1-5 กก. ขึ้นกับขนาดต้น แล้วรดน้ำตาม ปุ๋ยขี้แพะหมัก และขี้ค้างคาว ปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1-5 กก. ตามขนาดต้นเช่นกัน ระหว่างนี้ต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอ ให้โล่งโปร่ง กิ่งแข็งแรง พร้อมออกดอกออกผล ไม่ควรให้กิ่งซ้อนกัน ควรให้กิ่งออกเป็นแฉก เพื่อให้ออกลูกแล้วลูกไม่ทับกันจนเสียทรง

อื่นๆ

เมนู