ข้าพเจ้า นายปกป้อง  ยงปัญญา ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  

หน่อไม้เป็นอาหารอีกหนึ่งชนิดที่นิยมนำมาหมักดอง โดยมักทำการดองเอาไว้ในขวดหรือถุงแกงเพื่อการเก็บรักษาอาหารเอาไว้ให้ได้นาน ซึ่งการทำหน่อไม้ดองใส่ขวดมีวิธีการทำดังนี้

1.แกะเปลือกหน่อไม้ ตัดส่วนแก่ออก ใช้แต่ส่วนอ่อนๆ

2.ซอยหรือสไลด์หน่อไม้เป็นแผ่น

3.ใส่เกลือละลายกับน้ำเปล่า แช่หน่อไม้ที่เตรียมไว้ให้จมน้ำ ทิ้งไว้ 1 คืน (หรือ 3-4 ชั่วโมงก็ได้เช่นกัน)

4.เมื่อครบเวลานำหน่อไม้มาล้าง 2-3 น้ำ จนน้ำใส

5.ช้อนขึ้นใส่ภาชนะ ใส่เกลือ 1 หยิบมือ แล้วคลุกเคล้าด้วยกัน ทิ้งไว้สักครู่

6.บรรจุใส่ขวด ใช้ไม้กดหน่อไม้จนแน่น

7.ทิ้งไว้ 5-7 วัน หรือจนเปรี้ยวตามชอบ เมื่อครบวันก็เอามาล้างทำความสะอาด พร้อมนำไปประกอบอาหาร

 

 

อื่นๆ

เมนู