สวีดัด สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา  เทียมศักดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

          ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการท่องเที่ยวในตำบลสายตะกู ภายใต้กิจกรรม “มหัศจรรย์สายตะกู ชายแดนไทยกัมพูชา One Day Trip” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะนำนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาชมสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญและน่าสนใจในตำบลสายตะกู ตามโปรแกรมท่องเที่ยว 


       

      กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ดิฉันที่ได้รับหน้าที่เป็นไกด์นำนักท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ คอยจัดสรรเวลาให้เป็นไปตามโปรแกรมการท่องเที่ยว และอธิบายความรู้ที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งตอบคำถามอื่นๆ ตามแผนการที่กำหนดไว้ หรือตามความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง ซึ่งการเตรียมตัวเป็นไกด์ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนั้น กรุณาชูมือขึ้นแล้วหมุน ๆ จากนั้นอ่านบรรทัดถัดไปค่ะ

การเตรียมตัวเป็นไกด์
1.ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างละเอียด
2.ซ้อมพูดกับนักท่องเที่ยวจำลอง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ หรือกับสัตว์เลี้ยง
3.ศึกษาการเป็นไกด์ที่ดีจากการดู You Tube รายการท่องเที่ยวต่าง ๆ
4.จดจำโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด และตั้งสติพร้อมลุย

        จากการได้เป็นไกด์ในกิจกรรมที่ผ่านมาทำให้ดิฉันได้ประสบการณ์ และเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการท่องเที่ยว และสิ่งที่สำคัญที่ไกด์และผู้ดำเนินการท่องเที่ยวต้องมีคือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตามบทบาทที่ตนเองได้รับ

อื่นๆ

เมนู