การถ่ายทำรายการทุกทิศทั่วไทยของช่อง Thaipbs ณ วัดโคกกระชายใต้ หมู่ที่ 13 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดย นางสาวจารุวรรณ ทองสุด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทางรายการทุกทิศทั่วไทย ซึ่งออกอากาศทางช่องไทย Thaipbs ได้มีทีมงานลงพื้นที่มาถ่ายทำรายการ ณ วัดโคกกระชายใต้ หมู่ที่ 13 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์และความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จุดเด่นของวัดนี้ คือ อุโบสถไม้ที่วิจิตรงดงาม เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ ได้ช่วยกันสร้างอุโบสถนี้ขึ้น ซึ่งอุโบสถไม้นี้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมทางวรรณคดีได้อย่างวิจิตรงดงามสวยงามสะดุดตา เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามหรือกราบสักการะ ทำบุญขอพรที่วัดแห่งนี้ เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทีมงานจากรายการทุกทิศทั่วไทยจากช่อง Thaipbs ที่ให้ความสนใจเข้ามาถ่ายทำและโปรโมท วัดโคกกระชายใต้แห่งนี้ รวมไปถึงขอขอบพระคุณทางวัดโคกกระชายใต้ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู