ข้าพเจ้านางสาวลัดดา กะรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม one dey trip ในตำบลสายตะกู ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดเตรียม ด้านการจัดทำกระทงใบตองเพื่อใส่อาหารให้กับนักท่องเที่ยว

ทีมเราได้เล่งเห็นความสำคัญของนักท่องเที่ยว จึงหันมาใส่ใจ เรื่องการใช้ใบตอง แทน ถุงพลาสติกและกล่องโฟม        ใบตองเมื่อสัมผัสกับอาหารจะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนการใช้พลาสติก เป็นพืชธรรมชาติ ที่มีการใช้ประโยชน์มาโดยตลอด  และการนำใบตองมาใช้ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย และทางด้านชีวิตประจำวัน การนำมาทำเป็นวัสดุห่อขนม ห่ออาหาร ที่รองอาหาร หรือวางขนม  ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร ถ้ามีการคัดสันใบตองควรเลือกใบตองจากต้นกล้ายที่ผ่านการปลูกแบบออแกนิคเพราะจะต้องสะอาดไม่มีสารเคมีเจือ

 

อื่นๆ

เมนู