ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์และได้มีความสนใจในเนื้อหาหลายอย่างของตำบลสายตะกู วันนี้ข้าพเจ้าจะหยิบยกเรื่องของการทำหน้าที่พิธีกรเปิดงานท่องเที่ยวตำบลสายตะกู มาเล่าสู่ทุกท่านให้ได้รับรู้กัน

“การทำหน้าที่พิธีกรเปิดงานท่องเที่ยวตำบลสายตะกู  ONE DAY TRIP วันนี้ผมมีเทคนิควิธี และมารยาทที่ควรทราบดังนี้ครับ “

  1. พิธีกรควรไปถึงก่อนงานเริ่มสัก 30 นาที เพื่อเช็คกำหนดการ เช็คเวที เช็คไมค์  บางทีเวทีอาจจะสูงเกินไป จะได้ให้พนักงานเค้าหาอะไรมาเป็นฐานให้เรายืน

2.เมื่อไมค์โครโฟนมีขาตั้ง หรือวางอยู่บนขาตั้งแล้ว ไม่ต้องถอดไมค์ออกจากขาตั้ง แต่ควรปรับขาตั้งให้พอดี และควรปรับไมค์ให้พอดีกับระดับปากเรา  ไมค์ไม่ควรบังปากนะคะ เผื่อถ่ายรูปจะได้สวย ๆ หล่อ ๆ เห็นหน้าพิธีกรชัด ๆ แต่กรณีนี้ก็มีข้อยกเว้น เช่นขาตั้งเสถียร ก็ถอดออกแล้วให้เจ้าหน้าที่เค้ายกไปเก็บดีกว่าจะได้ไม่เกะกะบังหน้าพิธีกร หรือพิธีกรสูงเกินไป ขาตั้งบางอย่างจะเป็นขาตั้งแบบสั้น ยืดยังไงก็ไม่ถึงพิธีกร แบบนั้นก็ควรถอดออกเหมือนกันค่ะ เอาให้ดูงามและเหมาะสม

-การจับไมค์ ให้ไมค์อยู่ระดับอก จับไมค์ให้กระชับ  เวลาพูด ยกไมค์ขึ้นเล็กน้อย ไม่ต้องจ่อที่ปาก เอาแค่ระดับคางก็พอค่ะ ทดสอบว่าไมค์ดังมั้ย เมื่อเปิดดูแล้ว ใช้ปลายนิ้ว แตะเบา ๆ  1-2 ทีที่ไมค์ ไม่ต้องถึงขนาดเคาะ เป่า หรือ ฮัลโหลววววว นะครับ

-เวลายืนพูดมือใหม่มักจะเขิน เหมือนแขนขาเราจะยาวออกมา ไม่ต้องเก็บไว้ในกระเป๋า หรือแกะกระดุม หรือทำอะไร วางมือแนบลำตัวข้างนึงก็พอนะครับ นานๆ ก็ยกขึ้นประกอบการพูด เช่น ด้านซ้าย ด้านขวา

-ให้ผายมือแทนการชี้บอกทาง หรือแนะนำ ยิ้มก่อนกล่าวทักที่ประชุม

-ทักที่ประชุม  ด้วยการกล่าวสวัสดี  บอกชื่องาน บอกสถานที่   บางทีเราจัดงานในโรงแรม มีงานหลายห้อง แขกก็อาจจะมาผิดงานก็ได้นะคะ  เช่น                   ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การท่องเที่ยวประจำปี 2564 ซึ่งวันนี้เราจัดกันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่วัดบ้านโคกกระฃาย
       แนะนำตัวเอง    บอกชื่อ-ตำแหน่ง-สังกัด เผื่อมีคนอยากจ้างเราไปทำงานอีก หรือเพื่อเป็นเครดิตให้กับตัวเอง
-การแซว หยอก  ถ้ามากเกินไปก็จะกลายเป็นไม่น่ารัก
-งานท่องเที่ยวส่วนใหญ่บรรยากาศจะอบอุ่นเป็นกันเอง  กึ่ง ๆ พิธีการ ไปจนถึงพิธีการ งานศพ เป็นงานที่ต้องสำรวมให้มาก
  • ยืนตรง อย่ายืนพักขา อย่าค้ำสะเอว พิธีกรหญิงถ้าสูงกว่าพิธีกรชายให้ยืนเหลื่อมไปด้านหลังเล็กน้อย ถ้าไม่สูงมากก็ให้ยืนล้ำมาด้านหน้าเล็กน้อย
  • ไม่ต้องออกตัวว่าไม่ได้เตรียมตัว เพราะทำให้เราไม่น่าเชื่อถือ
  • งานที่รู้ตัวล่วงหน้า ควรทำสคริปต์มาก่อน  สคริปต์ที่ว่า อาจจะเหมือนร่างคำพูดคร่าวๆ ไปจนร่างคำพูดอย่างละเอียด แล้วอ่านทวนสคริปต์หลาย ๆ ครั้ง เวลาพูดจะได้ดูเป็นธรรมชาติไม่ติดขัด
  •  การอ่านชื่อ และตำแหน่ง ควรอ่านตำแหน่งก่อนแล้วค่อยบอกชื่อ
  •  ถ้าตื่นเต้น ให้มองไปที่คนที่เรารู้จักแล้วยิ้มให้ ถ้าไม่รู้จักใครเลย มองคนที่แถวหน้า มองที่คางเค้าก็พอจะได้ไม่ต้องสบตา วิธีนี้ช่วยแก้ประหม่าได้
  • เมื่อพูดเสร็จแล้ว ให้ลงท้ายด้วยการขอบคุณ และ สวัสดี   เช่น การประชุมสัมมนาประจำปี 2563 วันนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้สละเวลามาบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมเราจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ในโอกาสหน้า   และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สวัสดีครับ                                                 

อื่นๆ

เมนู