สวัสดีครับ ผมนายธวัชชัย จันประโคน (กพร) ประจำต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนสายตะกู (One day trip) จัดขึ้นในวันที่19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีด้วยกันหลายที่ สำหรับที่ๆผมประจำอยู่นั้นคือ สวน9-10 เศรษฐกิจพอเพียง โดยคุณ ธนะกฤษฎิ์ พงษ์เกษมชูวงศ์

ภายในสวนมีการจัดสถานที่สำหรับต้อนรับคณะท่องเที่ยว มีฐานเรียนรู้สาธิตการนวดข้าวแบบสมัยก่อน การทำน้ำหมักชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำและดิน รวมถึงการทำนาแบบไม่ไถ ไม่ใส่ปุ๋ย (ทำนาแบบคนขี้เกียจ) และการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เข้ามามีส่วนช่วยในงานเกษตรสมัยใหม่นอกจากนี้ยังมีจุดพักผ่อนและพื้นที่รับประทานอาหารกลางวันให้แก่คณะนักท่องเที่ยว

สำหรับอาหารเป็นอาหารพื้นถิ่นที่นิยมในตำบล เช่น แกงนางนอน, น้ำพริกไก่ใส่มะม่วง เป็นต้น ใส่ในภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ

อื่นๆ

เมนู