ข้าพเจ้านางสาววริทธิ์นันท์ เวชชศาสตร์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ID06 ของเราได้จัดกิจกรรม One Day Trip ขึ้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และวันนี้ข้าพเจ้าจะพามาดูต้นทุนของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นว่าจะมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนเกิดขึ้นบ้างและกิจกรรมนี้จะสามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนได้ประมาณเท่าไรสำหรับทริปนี้

โปรแกรมการท่องเที่ยวของเราจะพาไปชมสถานที่ต่างๆ 5 สถานที่ด้วยกัน

1.วัดสายโท 11 ใต้ หมู่ที่ 12

2.สวน 9-10

3.ศูนย์ทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์

4.วัดโคกกระชาย

5.รพ.สต.สายโท 12 ใต้

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ต่างๆที่จัดตกแต่งเพื่อจะใช้ในการจัดทริป One Day Trip

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 สถานที่   รายการ   รายละเอียด   Total 
 นอกสถานที่  ค่ากาว+เชือก+กระดาษสี  ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย        330.00
 ค่าชุดการแสดง  ค่ากิจกรรมการแสดง(เล่นขิม)     1,000.00
 ค่าซื้อถุงขยะ  ใช้ในการจัดสถานที่และอื่นๆ          78.00
 ค่าถ้วยกระดาษ  อุปกรณ์ใส่อาหารให้แขกที่มาร่วมงาน        168.00
 ค่าน้ำมัน  ใช้ในการขนอุปกรณ์ต่างๆ     1,500.00
 ใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ        500.00
 ใช้ในการส่งเอกสารเชิญชวน นทท ตามหน่วยราชการต่างๆ        500.00
 ค่าโบว์  อุปกรณ์ใส่ของขวัญสำหรับแขกที่มาร่วมงาน        100.00
 ค่าฟิวเจอร์บอร์ด+โฟม+กระดาษ+เชือกสา  ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย        302.00
 ค่าแฟลชไดร์  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ        390.00
 ค่าลวด  ใช้ในการจัดสถานที่          50.00
 ค่าสายรุ้ง  ใช้ในการจัดสถานที่        200.00
 ถาด+เทปสี+สายรุ้ง+หมวกพลาสติก+เข็มหมุด  ใช้ในการจัดสถานที่     1,370.00
 แรปห่ออาหาร+ถุงสีน้ำตาล  ของขวัญสำหรับแขกที่มาร่วมงาน        185.00
 ค่าขวดน้ำ  อุปกรณ์ใส่ของขวัญสำหรับแขกที่มาร่วมงาน        280.00
 ถุงแก้ว+ถุงพับก้น  อุปกรณ์ใส่ของขวัญสำหรับแขกที่มาร่วมงาน        142.00
 นอกสถานที่ Total     7,095.00
 ในสถานที่  ค่ากล้วยฉาบ  ของขวัญสำหรับแขกที่มาร่วมงาน        400.00
 ค่ากังหัน  ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย        600.00
 ค่าเก้าอี้  ค่าเช่าเก้าอี้        100.00
 ค่าเขียนป้าย+ซื้อสีเขียนป้าย  ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย+และช่วยในการจัดสถานที่ต่างๆ     2,000.00
 ค่าชุดการแสดง  ค่ากิจกรรมการแสดง 2ชุด ชุดละ 2000     4,000.00
 ค่าเช่าโต๊ะ  ค่าเช่าโต๊ะในการออกร้านต่างๆที่วัดโคกกระชาย        100.00
 ค่าดอกไม้  ค่าดอกไม้ไหว้พระที่วัดโคกกระชาย        150.00
 ใช้สำหรับให้นทท ที่มาร่วมงาน     1,000.00
 ค่าตะกร้า  ของขวัญสำหรับแขกที่มาร่วมงาน     2,000.00
 ค่าถ่ายวีดีโอ  ค่าถ่ายวีดีโอ+ตัดต่อโปรแกรมท่องเที่ยว     3,500.00
 ค่าน้ำดื่ม  ค่าน้ำดื่มสำหรับคนจัดสถานที่          40.00
 ค่าน้ำมัน  ใช้ในการขนอุปกรณ์ต่างๆ        500.00
 ใช้ในการจัดสถานที่(เครื่องตัดหญ้า)          50.00
 ค่าน้ำหมัก  ของขวัญสำหรับแขกที่มาร่วมงาน     1,000.00
 ค่าน้ำอ้อย  เครื่องดื่มสำหรับนทท        500.00
 ค่าผ้า ECO PRINT  ค่าผ้า ECO PRINT สำหรับนทท ใช้ทำกิจกรรม     1,000.00
 ค่าผ้าขาวม้า  ใช้ในการจัดขบวนรถรับส่ง นทท จำนวน 2 คัน     2,000.00
 ค่าผ้าไหม  ค่าผ้าไหมใช้ตัดเย็บกระเป๋าสำหรับ นทท     2,000.00
 ค่าฟิวเจอร์บอร์ด  ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย          40.00
 ค่ามะพร้าวเผา  เครื่องดื่มสำหรับนทท ช่วงบ่าย        450.00
 ค่าเย็บกระเป๋าสตังค์  ของขวัญสำหรับแขกที่มาร่วมงาน     2,000.00
 ค่ารถ  ใช้สำหรับ รับส่ง นทท     2,000.00
 ค่าวุ้นน้ำอ้อย  ของหวานสำหรับ นทท        800.00
 ค่าสถานที่  ค่าสถานที่ สวน 9-10     3,000.00
 ค่าสถานที่วัดโคกกระชาย     1,500.00
 ค่าสถานที่วัดสายโท 11 ใต้ ม.12     2,000.00
 ค่าแหนม  ของขวัญสำหรับแขกที่มาร่วมงาน     1,000.00
 ค่าอาหาร  ค่าอาหารวันที่ 18 พย (ผู้สื่อข่าว)     5,000.00
 ค่าอาหารวันที่ 19 พย     5,000.00
 ค่าอาหาร 6 วัน  ค่าอาหารในการจัดสถานที่โปรแกรมท่องเที่ยว 12-17 พย 2564     6,000.00
 ร้านกล้วยฉาบ  ค่าออกร้านที่วัดโคกกระชาย        500.00
 ร้านกลุ่มทอผ้าไหม  ค่าออกร้านที่ศาลาหมู่ที่ 3     1,000.00
 ร้านขนมทองพลับ  ค่าออกร้านที่วัดโคกกระชาย        500.00
 ร้านข้าวอินทรีย์  ค่าออกร้านที่วัดโคกกระชาย        500.00
 ร้านน้ำอ้อย  ค่าออกร้านที่วัดโคกกระชาย        500.00
 ร้านผลไม้  ค่าออกร้านที่วัดโคกกระชาย        500.00
 ร้านผ้าไหม  ค่าออกร้านที่วัดโคกกระชาย        500.00
 ร้านสวนริมแดน  ค่าออกร้านที่วัดโคกกระชาย        500.00
 ร้านหนูพุก  ค่าออกร้านที่วัดโคกกระชาย        500.00
 ร้านแหนม  ค่าออกร้านที่วัดโคกกระชาย        500.00
 ในสถานที่ Total    55,230.00
 Grand Total    62,325.00

หมายเหตุ ในการจัดกิจกรรม One Day Trip จะมีค่าใช้จ่ายนอกสถานที่เป็นจำนวนเงิน 7,095 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.4
และในสถานที่เป็นจำนวนเงิน 55,230 บาทคิดเป็นร้อยละ 88.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพบรรยากาศ One Day Trip

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อรายบุคคล

 รายการ   รายละเอียด   Total 
ค่ากังหัน ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย                 600.00
ค่ากาว+เชือก+กระดาษสี ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย                 330.00
ค่าขวดน้ำ อุปกรณ์ใส่ของสำหรับแขกที่มาร่วมงาน                 280.00
ค่าเขียนป้าย+ซื้อสีเขียนป้าย ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย+และช่วยในการจัดสถานที่ต่างๆ              1,000.00
ค่าดอกไม้ ใช้สำหรับให้นทท ที่มาร่วมงาน              1,000.00
ค่าถ้วยกระดาษ อุปกรณ์ใส่อาหารให้แขกที่มาร่วมงาน                 168.00
ค่าน้ำอ้อย เครื่องดื่มสำหรับนทท                 500.00
ค่าผ้า ECO PRINT ค่าผ้า ECO PRINT สำหรับนทท ใช้ทำกิจกรรม              1,000.00
ค่าผ้าขาวม้า ใช้ในการจัดขบวนรถรับส่ง นทท จำนวน 2 คัน              2,000.00
ค่าฟิวเจอร์บอร์ด ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย       40.00
ค่าฟิวเจอร์บอร์ด+โฟม+กระดาษ+เชือกสา ใช้ในการจัดสถานที่อนามัย                 302.00
ค่ามะพร้าวเผา เครื่องดื่มสำหรับนทท ช่วงบ่าย                 450.00
ค่ารถ ใช้สำหรับ รับส่ง นทท              2,000.00
ค่าลวด ใช้ในการจัดสถานที่                   50.00
ค่าวุ้นน้ำอ้อย ของหวานสำหรับ นทท                 800.00
ค่าสถานที่ ค่าสถานที่ สวน 9-10              3,000.00
ค่าสถานที่วัดโคกกระชาย              1,500.00
ค่าสถานที่วัดสายโท 11 ใต้              2,000.00
ค่าสายรุ้ง ใช้ในการจัดสถานที่                 200.00
ค่าอาหาร ค่าอาหารสำหรับ นทท จำนวน 20 ท่าน              2,500.00
ถาด+เทปสี+สายรุ้ง+หมวกพลาสติก+เข็มหมุด ใช้ในการจัดสถานที่              1,370.00
Grand Total            21,090.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 1 วัน เป็นเงินจำนวน 21,090 บาท
จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วม One Day Trip จำนวน 20 ท่าน จะเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตัวรายบุคคลคิดเป็น ท่านละ 1,104.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.2

รายละเอียดรายได้ในการออกบูธ

 ร้าน   จำนวนเงิน 
 ร้านกล้วยฉาบ                      800.00
 ร้านกลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่ 3                  2,000.00
 ร้านกลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่ 12                  2,500.00
 ร้านขนมทองพลับ                      540.00
 ร้านข้าวอินทรีย์                      235.00
 ร้านน้ำอ้อย                      300.00
 ร้านผลไม้                  1,000.00
 ร้านสวนริมแดน                      360.00
 ร้านหนูพุก                      750.00
 ร้านแหนม                      350.00
 ร้านผ้าไหม  –
 Grand Total                   8,835.00

ในการออกบูธจำนวน 11 ร้าน สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนเป็นจำนวนเงิน 8,835 บาทและรายได้ในการซื้อสินค้าต่างๆจากการจัดกิจกรรม One Day Trip เป็นจำนวนเงิน 55,230 บาทรวมเป็นเงินจำนวน 64,065 บาท

อื่นๆ

เมนู