วิธีการป้องกันโรคโควิด-19 ของคนในชุมชนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดย นางสาวจารุวรรณ ทองสุด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

วิธีการป้องกันโควิด-19 เบื้องต้น

1 .ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ อย่างน้อย 30 วินาที

  1. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8-9 ช.ม.ต่อวัน
  2. ทานอาหารปรุงสุก สะอาด และใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
  3. ทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น ผัก ผลไม้หลากสี รวมถึงอาหารเสริม อาทิ วิตามิน C และ E  เป็นต้น
  4. เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง, แออัด และมีคนจำนวนมาก
  5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  6. ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  7. รักษาระยะห่างจากผู้ที่มีอาการไอหรือจาม
  8. เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  9. หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณชาวบ้านในชุมชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู