คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID06 ตำบลสายตะกู

ข้าพเจ้า นายกฤษฎา พรมประโคน ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัด ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ถ่ายภาพจัดทำวีดีโอต่างๆนำเสนออาชีพชาวบ้านและความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลสายตะกูอาทิเช่น กลุ่มทอผ้าไหม การทอเสื่อกก กิจกรรม eco prin และในลักษณะของคลิปวิดีโอผ่านช่อง Youtube U2t Bru ได้โปรโมทไปภายในตัวทำให้เพิ่มช่องทางเข้าถึงผู้อุปโภคบริโภคโดยตรง

อื่นๆ

เมนู