วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ของคนในชุมชนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวลัดดา  กะรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หน้ากากอนามัยใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่งอย่างน้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ จึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคโควิด 19 ให้คนที่สัมผัสหน้ากากอนามัยอาจติดเชื้อได้ ดังนั้นป้องกันเพื่อไม่ให้หน้ากากอนามัยของเราไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น

วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย
  2. ใช้มือทั้งสองข้างจับสายรัด แล้วดึงหน้ากากอนามัย โดยดันออกไปด้านหน้าเป็นแนวตรง ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย
  3. ทำตำหนิหน้ากากอนามัยก่อนทิ้ง เช่น ใช้กรรไกรตัด เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่
  4. จับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่ง เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านใน
  5. พับครึ่งอีก 2 ทบ ให้เชือกทั้ง 2 ฝั่งอยู่ด้ายเดียว แล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากากมัดให้แน่น
  6. ใส่ถุงรองรับ (แยกจากขยะชิ้นอื่น) แล้วมัดปากถุงให้แน่
  7. ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิด
  8. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือถ้าไม่สะดวกให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยทันที

      

 

อื่นๆ

เมนู