จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส จึงใช้โอกาสนี้เข้าร่วมช่วยเหลือ

    ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะทำงานโครงการ U2T ลงพื้นที่ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายโท 11 ใต้ ต.สายตะกู เพื่อให้กำลังใจและส่งมอบอุปกรณ์​ป้องกันไวรัสจากการระบาดของโรคโควิด – 19​ อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำยาแอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่มเป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ต่อไปจ้า

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู