ข้าพเจ้านางสาววริทธิ์นันท์ เวชชศาสตร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์บทความนี้จะพูดถึงกิจกรรมที่กลุ่มคณะID06 ร่วมกันทำคือการทำแผงกันโควิด 19

ฉากกั้นนี้ จะช่วยเราได้อย่างไร  จริงๆแล้วฉากกั้นนี้เป็นเสมือนการเพิ่มระยะห่างให้มากขึ้น ถึงแม้เราจะอยู่ใกล้กันเพราะ การแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 นั้น จะเป็นการแพร่ผ่านทางสารคัดหลั่งที่ออกจากปากเช่น การไอ หรือจาม ทำให้หากไม่มีที่กั้น แล้วมีคนมาไอ หรือจามใส่เราเต็มๆ ถึงแม้เราจะใส่หน้ากากก็จริง แต่ก็คงเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการทำฉากกั้น ก็เป็นอีกทางที่ช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับ ผู้ให้บริการและรวมไปถึงผู้ใช้บริการด้วย 

อุปกรณ์

  1.  ข้องอ 4หุน
  2. กาวทาท่อ PS-LON
  3. ท่อร้อยสายไฟ 4หุน
  4. สามทาง 4 หุน
  5. กาวทาท่อตราท่อน้ำไทย
  6. ผ้าใบพลาสติก

วิธีการทำ

  1. นำท่อมาประกอบกันให้ได้เป็นรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้า
  2. ทำฐานตั้งด้วยการนำเอาท่อติดกับท่อ 3 ทาง และติดปลายของขาด้วยคลิปก้ามปู เพื่อให้วางได้มั่นคง
  3. นำเอาตัวฉากกั้นมาติดกับแผ่นพลาสติก
  4. เอาฉากกั้น และ ฐานมาประกอบเข้าด้วยกันด้วยการติดเทปกาว

 วัสดุสำหรับฉากกั้น ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนอกจาก ท่อ PVC ข้อต่อต่างๆ และ แผ่นพลาสตติกใส และกาว หรือสก๊อตเทปสำหรับยึดแผ่นพลาสติกเข้ากับโครงท่อที่เราทำขึ้นมาเป็น ฉากกั้น นั้นเอง

 

อื่นๆ

เมนู