สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกานดา  แสงสว่าง (ประเภทนักศึกษา) ประจำ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แมงคาม แมลงในภาคอีสาน ในช่วงนี้เป็นฤดูกาลของแมงคาม หรือ ด้วงกว่าง แมงกว่าง เป็นแมลงในวงศ์ย่อย Dynastinae จัดอยู่ในวงศ์ใหญ่ Scarabeidae ในอันดับแมลงปีกแข็ง

แหล่งที่พบ   มักอาศัยอยู่ในดิน กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารเมื่อตอนยังเป็นตัวด้วง แล้วหลังจากนั้นจะลอกคราบเป็นดักแด้ ต่อมาก็ออกเป็นตัวเต็มวัย ออกหากินในเวลาพบค่ำต่อไป มักจะพบอาศัยอยู่ในต้นคราม ต้นถ่อน และต้นไม้หลากชนิด

ที่มาของชื่อ แมงคาม  เนื่องจากพบมากใน “ต้นคาม” หรือ “ต้นคราม” แมลงชนิดนี้จึงได้ชื่อตามต้นคาม ต้นไม้ที่มันโปรดปราน

ซึ่งในพื้นที่ตำบลสายตะกู ยังคงพบแมงคามอาศัยอยู่ทั่วไป จากการที่ฉันได้ลงสำรวจพื้นที่ ทำให้ดิฉันได้เห็นว่าคนในพื้นที่ยังคงอนุรักษ์แมงคามเอาไว้และยังพบเห็นเด็กในท้องถิ่นนำแมงคามมาเล่นเหมือนสมัยดิฉันยังเป็นเด็ก หากท่านใดอยากเห็นวิถีชีวิตของคนอีสานในอดีตสามารถมาเที่ยวเยี่ยมชมที่ตำบลสายตะกูได้เลยค่ะ 🙂

ภาพของเหล่าเด็กๆในพื้นที่สายตะกู จับแมงคามมาประชันความสวยงามกัน ทำให้เรารู้สึกเหมือนย้อนภาพกลับไปในอดีต

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู