สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาว ขันแก้ว ณพล (ประเภทประชาชน) ประจำตำบลสายตะกู โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในพื้นที่ตำบลสายตะกู ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกหนักทุกพื้นที่ของตำบล ใชช่วงนี้คนในพื้นที่เมื่อว่างจากทำไร่นาสวนแล้ว ก็จะใช้เวลาว่างเข้าสวน หรือป่า เพื่อหาของป่ามาประกอบอาหาร หรือขายเพื่อหารายได้เสริม เช่น ไข่มดแดง ผักหวานป่า ผักต่างๆ การหาปลาตามห้วย หรือแม้กระทั่งการหาเห็ด ในช่วงฤดูฝนนี้รู้สึกว่าการหาเห็ดจะเป็นที่นิยมอย่างมากของคนในชุมชน เห็ดที่นิยมมารับประทาน ได้แก่ เห็นขม เห็ดละโงก เห็ดผึ้ง เห็ดไค เห็ดน้ำหมาก และเห็ดโคน โดยเฉพาะเห็ดโคน เป็นที่นิยมอย่างมาก ขายก็ราคาดี รสชาติก็เรียกได้ว่าเป็นราชินีเห็ดเลยก็ว่าได้

เห็ดโคน หรือเห็ดปลวก มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี โดยเกิดจากปลวก ที่มีความพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือปลวกอาศัยเห็ดในการย่อย Cellulose และ Lignin จากเศษไม้ในรังปลวกให้เป็นโมเลกุลของน้ำตาล ส่วนเห็ดอาศัยอยู่ได้ในรังปลวกโดยใช้สารเคมีที่ปลวกขับถ่ายออกมา จากนั้นเมื่อถึงช่วงที่อุณหภูมิ หรือความชื้นที่เหมาะสมก็จะเกิดการงอกของเห็ดปลวก หรือเห็ดโคนออกมาตามป่า พุ่มไม้ หรือสวนของชาวบ้านนั่นเอง สำหรับเห็ดปลวกนั้นมีหลายชนิดด้วยกันเช่น เห็ดปลากตาบ เห็ดปลวกจิก เห็ดปลวกดำ เห้ดปลวกไก่น้อย เป็นต้น

การเตรียมตัวในการเก็บ อุปกรณ์ก็จะมี มีด หรือเสียม มีตะกร้า หรือถุงสำหรับใส่เห็ด ในช่วงเวลาที่ออกไปหาเห็ดโคน (เห็ดปลวก) มักจะเป็นช่วงเช้ามืด เวลาช่วงตี4-6โมงเช้า หรือช่วงกลางวันในช่วงที่อากาศร้อนชื้น เห็ดโคนมักจะออกขึ้นมาบนดินค่อนข้างมาก ชาวบ้านก็จะออกหาเห็ดกัน เพื่อนำมาประกอบอาหาร และจำหน่าย สำหรับราคาของเห็ดโคน(เห็ดปลวก)จะขายกันอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 250-400 บาทแล้วแต่ตามพื้นที่

อื่นๆ

เมนู