วัสดีคะ ดิฉันนางสาวลัดดา กะรัมย์ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่) ประจำต.สายตะกู อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงนี้ที่ป่าชุมชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านเข้าป่าเพื่อหาเก็บ “เห็ดขม” ของดีในป่ายูคาลิปตัส ที่กำลังผุดขึ้นจากดินจำนวนมากในช่วงต้นฤดูฝนหรือที่เกิดขึ้นตามป่า นางไสว ใจกล้า ชาวบ้านชุมชนตำบลสายตะกู ที่เก็บเห็ด เล่าว่า เมื่อย่างเข้าฤดูฝนป่าชุมชน จะมีสภาพอากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชตามธรรมชาติและเห็ดป่าชนิดต่างๆ เช่น”เห็ดขม” เมื่อโตเต็มที่จะมีลักษณะของดอกแผ่บานสีน้ำตาลอมเทา ส่วนก้านจะมีสีเทาลักษณะสั้นอวบ สูงจากดิน 2-4 ซม. โดยชาวบ้านจะใช้เสียมหรือไม้เขี่ยหาตามกองเศษใบไม้ที่ทับถมกันบริเวณโคนต้นยูคาลิปตัสหรือกอหญ้าที่เปียกชื้น แต่ละวันจะใช้เวลาช่วงเช้า 2-3 ชั่วโมง จะเก็บได้ประมาณ 5-10 กิโลกรัม แล้วนำไปประกอบอาหารหรือนำไปขายที่ตลาดชุมชนใกล้บ้าน ล่าสุดราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ถ้านำไปต้มจะขายได้กิโลกรัมละ 130 บาท สามารถสร้างรายได้วันละ 500-1,000 บาทคะ

                                                               

อื่นๆ

เมนู