เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ Digital Maketing ปีงบประมาณ 2564 โดยหัวข้อที่จะนำมาแนะนำวันนี้คือเรื่อง การทำโฆษณา Facebook เชิงลึกด้วยมือถือ มีรายละเอียนดังนี้

การทำโฆษณา Facebook เชิงลึกด้วยมือถือ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ Application Facebook จากนั้นกดไปที่ขีด 3 ขีดบนขวา

ขั้นตอนที่ 2 เลือกที่เพจของคุณ จากนั้นมายังหน้าเพจของเราที่ต้องการโปรโมท เลื่อนหาโพสที่เราต้องการโปรโมท เสร็จแล้วกดปุ่มโปรโมทโพสต์ จากนั้นเลื่อนขึ้นด้านบนสุดจะจอภาพตัวอย่างโฆษณา

ขั้นตอนที่ 3 เข้าไปที่ข้อมูลเชิงลึกของโพสต์ เลือกวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณา จากนั้นเลือกเพิ่มจำนวนข้อความเลือกส่งข้อความด้วย Messanges กดไปที่ดู เพื่อตั้งค่าข้อความต้อนรับ จากนั้นกดปุ่มดินสอเพื่อแก้ไขคำทักทาย ปิดสวิทซ์คำถามที่พบบ่อยให้เป็นสีเทา เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก

ขั้นตอนที่ 4 เลือกที่กลุ่มเป้าหมาย กดปุ่มสร้างใหม่ จากนั้นตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้อความ 4กค 2564

ขั้นตอนที่ 5 เลือกไปที่เข้าถึงผู้คนหากต้องการกำหนดเฉพาะพื้นที่กดไปที่ ที่อยู่ เลือกตำแน่งที่ตั้งใหม่ สามารถพิมพ์จังหวัดหรือสถานที่ที่ต้องการให้โฆษณาแสดงเฉพาะที่ได้ จากนั้นกำหนดรัศมีได้เป็น กม. ตามความพอใจ เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก

ขั้นตอนที่ 6 เลือกไปที่คุณลักษณะ กำหนดความสนใจของกลุ่มป้าหมาย กดเลือกดูความสนใจ แล้วลองพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราดูว่ามีความสนใจหรือไม่ จากนั้นกดเเครื่องหมาย + ให้ป็นสัญลักษณ์ / เพื่อนำไปใช้ยิงโฆษณา จากนั้นคีย์เวิร์ดความสนใจจะถูกเพิ่มไปที่เพิ่มข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ความสนใจหรือพฤติกรรม ระบบจะมีแนะนำสำหรับคุณเพิ่มเติม สามารถกดเลือกตามความเหมาะสม หลังจากกดเพิ่มคีย์เวิร์ดจะถูกเพิ่มอัตโนมัติ เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก

ขั้นตอนที่ 7 เลือกไปที่คุณลักษณะ ปรับช่วงอายุตามกลุ่มเป้าหมายเรา เลือกเพศ ตามกลุ่มเป้าหมายเราขนาดของกลุ่มเป้าหมายระบบจะแจ้งว่าดีมากเพราะมีจำนวนเยอะ เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกกลุ่มเป้าหมาย หลังจากบันทึกระบบจะพามายังหน้าแรกของกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างมาใหม่

ขั้นตอนที่ 8 ไปที่งบประมาณทั้งหมด สามารถปรับงบโฆษณาทั้งหมดได้ สามารถลดหรือเพิ่มระยะเวลาได้

ขั้นตอนที่ 9 แสดงโฆษณานี้บน Insragrm สามารถกดเพื่อไม่ให้โฆษณาแสดงไปยัง Insragrm ได้โดยการปิดสวิทซ์

ขั้นตอนที่ 10 วิธีการชำระเงิน ตรวจสอบบัญชีโฆษณาว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นเลือกบัญชีที่จะให้ยิงโฆษณา วิธีการชำระเงิน สารมารถเปลี่ยนวิธีการเลอกเก็บเงินได้โดยไปที่แก้ไขวิธีการชำระเงินเลือกไปที่วิธีการชำระเงินที่มีอยู่แล้วเสร็จแล้วเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 11 เลื่อนลงมาข้างล้างสุดกดปุ่มสีน้ำเงินกดโปรโมทโพสต์เลย

อื่นๆ

เมนู