สวัสดีครับ กระผมนาย ธวัชชัยจันประโคน (ประเภท กพร.) ประจำต.สายตะกู อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อครั้งก่อนนั้นเราได้มีโอกาศนำเสนอการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตั้งแต่การเตรียมบ่อรวมถึงการเลี้ยง สำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอขั้นตอนการจับจิ้งหรีดรวมถึงการวางขายกันครับ

เมื่อเราเลี้ยงจิ้งหรีดจนถึงอายุที่จะจับราว35-40วันแล้ว ในช่วงนี้เราจะให้ผักต่างๆสลับกับหัวอาหารจิ้งหรีด เช่น ใบหม่อน ใบดอกรัก ฟักทอง แตงไทย ใบกล้วยเป็นต้น เพื่อให้อาหารมีความหลากหลายและยังช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าอาหารด้วยครับ

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

1 นำกะละมังใส่น้ำผสมน้ำแข็งและเกลือ ใบที่2และ3 ใส่น้ำและน้ำแข็ง

2 เตรียมหม้อนึ่งโดยใส่น้ำ ตามด้วย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และใบเตยลงไป

3 เตรียมถาดสำหรับใส่จิ้งหรีดที่นึ่งแล้วพร้อมบรรจุ

ขั้นตอนในการจับจิ้งหรีด

1 ให้งดหัวอาหาร 1 วัน พร้อมให้ฟักทองหรือผักอื่นๆแทน เพื่อล้างท้องจิ้งหรีดไม่ให้หัวอาหารหลงเหลืออยู่

2 นำแผงไข่กระดาษออกจากบ่อ

3 นำไม้แขวนเสื้อใส่ถุงพลาสติกทำเป็นทีตักสำหรับตักจิ้งหรีด

4 ตักจิ้งหรีดนำไปใส่น้ำที่ผสมน้ำแข็งและเกลือไว้เพื่อทำการน็อกจิ้งหรีด

5 ล้างจิ้งหรีดที่ทำการน็อกแล้วนำไปนึ่งในหม้อประมาณ 5 นาที แล้วนำมาพักไว้ให้แห้ง

6 นำมาบรรจุในถุงซิปแล้วแช่แข็งเพื่อสำหรับจำหน่าย

สำหรับราคาในตลาดจิ้งหรีดอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-150บาทแล้วแต่พื้นที่

อื่นๆ

เมนู