สวัสดีค่ะ ดิฉันนาง ทองใบ สุโส  (ประเภท ประชาชน) ประจำต.สายตะกู อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มีการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดต้นทุนในการใช้จ่ายค่าอาหารในครัวเรือน โดยปลาที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ปลาดุก ปลาหมอเทศ กบ หรือแม้กระทั่งหอยขม หอยเชอรรี่ เป็นต้น ในส่วนของคุณ ประเสริฐ สุโส มีการเพาะเลี้ยงปลาดุก ในพื้นที่หลังบ้านของตน โดยวางขนาดบ่อ กว้างxยาวxลึก  2x3x0.5 เมตร ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ก็พร้อมนำมาประกอบอาหาร หรือจับขายสร้างรายได้แก่ครอบครัวอีกด้วย

          การเตรียมบ่อในการเลี้ยง

1 เริ่มจากขุดดินตามขนาดที่ต้องการ โดยกำหนดขนาดไว้ที่ กว้างxยาวxลึก  2x3x0.5 เมตร

2 นำผ้าใบพลาสติกดำมาปูทับตามรูปทรงขนาดของบ่อ นำอิฐ หรือดินมาปิดขอบบ่อ

3 เติมน้ำลงไปในบ่อที่ระดับ 30 เซนติเมตร แล้วพักไว้สัก 2 ชั่วโมง

4 นำพันธุ์ปลามาลงไว้ในบ่อ (ให้ปลาปรับตัวให้เข้ากับน้ำ)

การดูแล

การให้อาหาร เริ่มให้อาหารได้ในวันถัดไปหลังจากนำพันธุ์ปลามาลงไว้ในบ่อ อาหารที่ใช้จะเป็นอาหารปลาดุกขนาดเล็ก ให้อาหารวันละ2ครั้ง เช้า-เย็น ระหว่างเลี้ยงสามารถใส่พืชผักลงไป หรือเลี้ยงควบคู่กับหอยขมก้ได้เช่นกัน เมื่ออายุราว 1 เดือน ให้อาหารเม็ดขนาดกลาง เมื่ออายุราว 3 เดือนจะให้อาหารเม็ดขนาดใหญ่ตลอดจนถึงกำหนดจับ การดูแลเรื่องน้ำ จะเปลี่ยนน้ำในทุกๆ1-2สัปดาห์ และเติมน้ำEM ลงไปเพื่อบำบัดน้ำ

การจับ

เมื่อปลามีอายุราว 4-5 เดือน การจับจะเริ่มจากสูบน้ำออกจากบ่อ แล้วลงมือจับแยกไซส์ปลา แล้วนำมาจำหน่วยตามหมู่บ้าน โดยราคาอยู่กิโลกรัมละ 60-70 บาท บางส่วนก็เก็บไว้รับประทานเองสำหรับครอบครัว

เรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างดี

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู