กลองยาวหรือกลองหาง เป็นกลองขึ้นหนังหน้าเดียว ตัวกลองทำด้วยไม้จริง เช่น ไม้มะม่วง ตอนหน้าใหญ่ตอนท้ายมีลักษณะเรียว มีหลายขนาดตรงกลางของหน้ากลองจะติดข้าวสุกบดผสมขี้เถ้าถ่วงเสียงตัวกลองยาว

จากการสอบถาม นายเพือย จันประโคน อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 81 หมู่ 14 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นปราชญ์ดนตรีพื้นบ้านของชาวเขมรและยังเป็นปราชญ์ที่อนุรักษ์ดนตรี(กันตรึม) และยังเคยเล่นดนตรีร่วมกับวงกลองยาว นายเพือย จันประโคน ได้ใช้ต้นมะพร้าวในการทำกลองยาวหรือกลองหางและใช้หนังวัวในการทำหน้ากลอง โดยสมัยก่อนเครื่องดนตรีพื้นบ้านจะทำเองด้วยมือและตั้งเสียงจากการเทียบเสียงจากทำนองที่เคยชินหรือเคยเล่น

กลองยาว ที่ใช้ในคณะกลองยาว จะมีขนาดของกลองแต่ละลูกเท่ากัน เวลาจะใช้งาน จะใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุก บดให้ละเอียดจนเหนียว นำมาติดหน้ากลอง เพื่อปรับระดับโทนเสียง ให้กลองทุกลูก ดังในคีย์เสียงเดียวกัน เมื่อเล่นเสร็จแล้ว จะขูดข้าวเหนียวออก ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด คราบข้าวเหนียวออกจนหมด ก่อนนำไปเก็บ

อื่นๆ

เมนู