ข้าพเจ้า นางสาวสุปราณี เติมประโคน ประเภท ประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

การการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด ดังนั้นก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 ควรรู้และเข้าใจข้อมูลให้ถูกต้อง

ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 1. 2 วัน ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 2. วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ควรฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีด 2 วัน งดใช้แขนข้างนั้น อย่าเกร็งหรือยกของหนัก
 4. หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ แต่ควรฉีดหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
 5. ถ้ารับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ สามารถรับประทานได้ตามปกติ และเมื่อฉีดยาแล้วให้กดตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
 6. กรณีที่ไม่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลที่จะไปรับบริการฉีดวัคซีนมาก่อน และมีโรคประจำตัว ควรนำประวัติการรักษามาด้วย
 7. สิ่งที่ต้องแจ้งแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน
   • มีประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ
  • มีไข้เกิน 38 องศาเซลเซียสในวันที่นัดฉีดวัคซีน
  • มีรอยช้ำ หรือจ้ำเลือด หรือเลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่ เช่น วาร์ฟาริน
  • ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น สเตียรอยด์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง หรือยากดภูมิคุ้มกัน
  • ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

     หลังฉีดวัคซีนโควิด-19หลังฉีด

   1. หลังฉีด ให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีดอย่างน้อย 30 นาที
   2. ถ้ามีไข้ หรือปวดบริเวณที่ฉีดมาก สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด ทุก 6 ชั่วโมง ห้ามรับประทานยาในกลุ่ม Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
   3. งดออกกำลังกายหนักหรือยกน้ำหนัก หลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 วัน และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
   4. หากมีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง ให้มาพบแพทย์โดยทันที และให้เก็บบันทึกการฉีดวัคซีนไว้เป็นหลักฐานด้วย

        

   **ตรอมวจสอบข้อมูลนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 และใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

                                        

อื่นๆ

เมนู