ข้าพเจ้านางทองใบ สุโส ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้สนใจในการทอเสื่อกก จึงได้เข้าไปสัมภาษณ์ นางสมบัติ สุขเป็ง ซึ่งเป็นผู้ปลูกเชี่ยวชาญด้านการทอเสื่อกก ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

นางสมบัติ กล่าวว่ากกเป็นไม้ล้มลุก ชอบที่ชื้นแฉะ มีรูปร่างลักษณะเหมือนหญ้า มีลำต้นตันเป็นสามเหลี่ยมหรือสามมุม นำมาปลูกขยายพันธุ์ ตัดต้นกกมาตาก สอยให้เป็นเส้น จากนั้นย้อม แล้วจึงจะทอให้เป็นผืนเสื่อได้ การปลูกขยายพันธุ์กกทำได้ดังนี้

วิธีการเตรียมยอดกก

  1. ตัดต้นกกที่โตเต็มที่ แล้วนำยอดกกมามัดรวมกัน จากนั้นตัดยอดกกออกโดยเว้นระยะจากยอดกกลงมาประมาณ 2 นิ้ว
  2. นำยอดกกที่ตัดได้ มาแช่ในน้ำเปล่า ประมาณ 20 วัน จากนั้นยอดกกจะออกราก

 

วิธีการเตรียมดินปลูก

  1. ไถดะ คือการไถครั้งแรก เพื่อเตรียมดินอย่างหยาบและพลิกหน้าดินเพื่อกำจัดวัชพืช
  2. ไถคราด คือการทำให้ดินมีความละเอียดเป็นการกำจัดวัชพืชก่อนที่จะมีการปลูกต้นกก เพื่อให้ปลูกต้นกกได้ง่ายขึ้น

วิธีการปลูก

นำจอบหรือเสียบมาขุดหลุมลึกประมาณ 3 เซนติเมตร จากนั้นนำยอดกกที่เตรียมไว้ ใส่ลงในหลุมแล้วกลบดินให้เหลือปลายยอดไว้ เว้นระยะห่างที่ละหลุม ประมาณ 1 ฟุต

วิธีการดูแลรักษา

เมื่อปลูกได้ระยะหนึ่งประมาณ 45-60 วัน จะมีวัชพืชขึ้นในแปลงปลูก ต้องถอนวัชพืชออกให้หมด การกำจัดวัชพืชจะทำอย่างน้อย 2 ครั้ง และทุกครั้งที่กำจัดวัชพืชควรใส่ปุ๋ยทุกครั้ง โดยจะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 15-15-15 ก็ได้ พอต้นกกอายุ 4-5 เดือนความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร จึงเริ่มทำการเก็บเกี่ยว

 

โดยทั่วไปแล้วตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มักจะปลูกต้นกกเพื่อนำมาทอเสื่อกกเอง โดยพันธุ์กกที่นำมาปลูกส่วนใหญ่จะเป็นกกราชินี เนื่องจากปลูกได้ง่าย โตไว และแตกกอได้เยอะ ทำให้ชาวบ้านตำบลสายตะกู นิยมปลูกไว้ในพื้นที่ของตนเอง

อื่นๆ

เมนู