ข้าวโพดหวาน พันธุ์อินทรี 2 ข้าวโพดที่ขึ้นชื่อเรื่องความหวาน ที่หลายๆ คนชื่นชอบ นอกจากจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคแล้ว ข้าวโพดสายพันธุ์นี้ยังสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย   

จาการสอบถาม คุณกี  วารทุม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   คุณกี วารทุม เริ่มปลูกข้าวโพดมาได้ 4 ปีแล้ว บนเนื้อที่ในการปลูกทั้งหมด 1 ไร่ โดยคุณกี วารทุม  เล่าว่า จุดเด่นของข้าวโพดพันธุ์นี้อยู่ที่ให้ผลผลิตไว รสชาติดี และรสชาติหวาน เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

ข้าวโพด ถ้านับตั้งแต่ช่วงหยอดเมล็ดไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว จะใช้เวลาอยู่ที่ 65-70 วัน หรือใช้ระยะเวลา 2 เดือน โดยช่วงที่ข้าวโพดจะให้ผลผลิตช้าที่สุด จะอยู่ในช่วงของฤดูหนาว เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อนั้น ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 500 บาท ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 2 กิโลกรัมในกระบวนการปลูก ขั้นตอนของการเตรียมดินจะต้องไถดินและยกร่องดิน เพื่อให้ดินพร้อมสำหรับการหยอดเมล็ด ระยะห่างระหว่างร่อง อยู่ที่ประมาณ 70 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างเมล็ด ประมาณ 30 เซนติเมตร ใน 1 หลุม จะใส่เมล็ด 2 เมล็ด เมื่อหยอดเมล็ดแล้ว ผ่านไป 4 คืน ต้นอ่อนจะเริ่มงอก เมื่อต้นข้าวโพดงอกจะต้องถูกคัดให้เหลือเพียงหลุมละ 1 ต้น เท่านั้น โดยที่จะเริ่มถอนต้นข้าวโพดเมื่อต้นมีอายุ 20 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม่สมบูรณ์              

           

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู