ข้าพเจ้า นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสา ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID06 : ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร รศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นหัวหน้าหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา กรรมการประจำหลักสูตร และ อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ กรรมการประจำหลักสูตร

เนื่องจากผมได้เรียนจบหลักสูตรทางสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงมีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop พอสมควรและทางคณะอาจารย์ประจำตำบลได้หาลือกับทางทีมงานว่าอยากให้มีโลโก้ประจำตำบลใช้ในการจดจำง่ายแสดงถึงเอกลักษณ์ จุดเด่นประจำตำบล และยังสามารถใช้เป็นตราสินค้าประจำตำบลได้ด้วย ความสำคัญของโลโก้ และลักษณะการใช้งาน โลโก้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทุก ๆ องค์กร หรือทุก ๆ บริษทัจะต้องมี เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของตนเอง ให้มีความน่าเชื่อถือ และโลโก้จำเป็นจะต้องสื่อความหมายขององค์กรนั้นด้วย ว่า เป็นองค์กรประเภทอะไรหากใช้ชื่อบริษัทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ ส่วนมากจะนิยมใช้อักษรย่อ และเป็นคำ สั้น ๆ

แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้

            เนืองจากการสอบถามประชาชนที่อยู่ในตำบล สายตะกู ว่าภายในตำบลมีจุดเด่นที่น่าสนใจอะไรบ้าง จากการสอบถามได้ความว่า ภายในตำบลมีจุดเด่นที่น่าสนใจได้แก่ ต้นตะกู และลำธารน้ำทอดยาวตลอดสายผมจึงได้นำจุดเด่นนั้นลองเก็บเอามาออกแบบโลโก้ ซึ่งจากการออกแบบผมได้ทำการออกแบบและนำเสนอ อาจารย์ และทีมงานประจำตำบล และประชาชนในพื้นที่ ตำบลสายตะกู ให้ช่วยกันตัดสินใจและติชมเพื่อจะนำไปปรับเปลี่ยนแก้ไข จนออกมาตามที่ทุกคนต้องการหลังจากนั้นผมได้ทำการเปิดโหวตรูปแบบโลโก้ให้ทุกๆช่วยกันโหวตและสุดท้ายก็ได้โลโก้ประจำตำบลครับ

เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Tools

กล่องครื่องมือต่างๆในโปรแกรม  Adobe Photoshop

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop

  1. การสร้างไฟล์งาน ในการเริ่มต้นที่จะสร้างผลงานอะไรก็แล้วแต่ด้วย โปรแกรม Photoshop นั้น เราจะต้องทำการสร้างไฟล์งานขึ้นมาก่อน ซึ่งการสร้างไฟล์งานนั้นก็เปรียบเสมือนกับการที่ สร้างแผ่นกระดาษว่างๆ ขึ้นมา 1 แผ่น เพื่อใช้สำหรับวาดรูป หรือ ใส่รูปภาพอะไรก็ตาม ที่ต้องการจะตกแต่งลงไปในแผ่นกระดาษแผ่นนั้นๆ นั่นเอง ซึ่งวิธีการสร้างไฟล์งานนั้น ให้กดที่ปุ่ม File ในแถบเมนูด้านบน แล้วตามด้วย ปุ่ม New (จำง่ายๆ ว่า File > New)
  2. ทำการกำหนดขนาดภาพ ขนาดที่ผมได้กำหนดในการออกแบบโลโก้ตำบลได้แก่ ขนาด A4
  3. หลังจากนั้นก็ทำการออกแบบวาดภาพโลโก้ที่เราต้องการ

 

รูปแบบและโลโก้ที่ทำการออกแบบ

รูปแบบที่เลือกนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู