ข้าพเจ้านางลำไย นุชเวช ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้สนใจในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จึงได้เข้าไปสัมภาษณ์ นางสาวนิชมาศ ณ พล ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านสายโท 10 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยไหมเป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อ วงจรชีวิตไหมจะเริ่มต้นจากไข่ ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 9-10 วัน กลายเป็นหนอนไหม ในระยะนี้หนอนไหมจะกินใบหม่อนเป็นอาหาร และนอนประมาณ 4-5 ช่วง ใช้เวลาประมาณ 22-26 วัน พอหนอนไหมแก่ หรือสุกจะชักใยทำรังหุ้มตัวเอง ตัวไหมจะลอกคราบเป็นตัวดักแด้อยู่ในรัง ช่วงเป็นรังไหมใช้เวลาประมาณ 8-10 วัน จากนั้นดักแด้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อ ผีเสื้อไหมจะใช้น้ำลายซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างละลายใยไหม และเจาะรังไหมออกมาผสมพันธุ์และวางไข่ โดยจะมีชีวิตอยู่ในช่วงนี้ประมาณ 2-3 วัน ก็จะตาย

การเลี้ยงไหมแรกฟักออกจากไข่แล้วเจริญเติบโตเป็นวัย 1 วัย 2 วัย 3 ไหมวัยนี้มีความอ่อนแอต่อโรค จึงจำเป็นต้องมีการเลี้ยงอนุบาลที่ดี โดยเน้นเทคนิคการเลี้ยงไหมที่ถูกต้องทุกขั้นตอน เอาใจใส่อย่างดี เป้าหมายการเลี้ยงไหมวัยอ่อน คือ เลี้ยงให้หนอนไหมสมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอตื่น – นอนพร้อมเพรียงกัน และลดการสูญหายของหนอนไหม

การนอนวัยที่ 1 ใช้เวลา 3 วัน 8 มื้ออาหาร เทคนิคการเลี้ยงไหมควรมีการหั่นหม่อนให้ละเอียดเพื่อให้ไหมกินง่าย

การนอนวัยที่ 1

การนอนวัยที่ 1

 

 

 

 

การนอนวัยที่ 2 ใช้เวลา 4 วัน 12 มื้ออาหาร เทคนิคการเลี้ยงไหมควรมีการหั่นหม่อนให้ละเอียดเพื่อให้ไหมกินง่าย

การนอนวัยที่ 2

 

 

 

 

การนอนวัยที่ 3  ใช้เวลา 5 วัน 15 มื้ออาหาร เทคนิคการเลี้ยงไหมควรมีการหั่นหม่อนแบบหยาบ

การวัยนอนที่ 3

 

การนอนวัยที่ 4  (นอนเฒ่า) ใช้เวลา 6-7 วัน 21 มื้ออาหาร หนอนไหมวัยแก่จะกินใบหม่อนปริมาณมาก ทำให้เกิดความร้อน ความชื้น และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเกิดจากการเผาผลาญอาหาร การหายใจ การขับถ่ายของเสีย ห้องเลี้ยงไหมจึงอาจมีอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น ทำให้หนอนไหมอ่อนแอและเชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่าย เทคนิคการเลี้ยงไหมที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงไหมวัยแก่ คือ คัดและเก็บหนอนไหมที่มีลักษณะผิดปกติ เป็นโรค แคระแกรน หรือไม่สมบูรณ์ ก่อนการเลี้ยงไหมทุกครั้ง

การนอนวัยที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการเลี้ยงหนอนไหมให้แข็งแรงและได้ผลผลิตสูงควรมีการเลือกใบหม่อนให้เหมาะสมกับวัยของหนอนไหม ก่อนให้ใบหม่อน ควรมีการกระจายตัวไหมให้สม่ำเสมอ ควรให้ใบหม่อนที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยของหนอนไหม และควรมีขยายพื้นที่เลี้ยงให้กับหนอนไหมอย่างเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู