สวัสดีครับผม นาย ธวัชชัย จันประโคน ประเภท กพร. ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักศิลปะลวดลายงานแกะสลักที่อยู่รอบฝาผนังของอุโบสถไม้ วัดบ้านโคกกระชายใต้กันครับ ซึ่งมีความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจ และมีแง่คิดดีๆให้เราได้ทราบกันครับ

ย้อนไปเมื่อราวปีพ.ศ.2556 อุโบสถไม้นั้นได้เริ่มถูกดำเนินการสร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ในการสร้าง โดยไม่ได้จ้างช่างอาชีพเข้ามาร่วมสร้างเลย แล้วหลายๆท่านสงสัยมั้ยครับว่า แล้วเขาทำไมถึงสร้างกันได้ และที่สำคัญลายแกะสลักที่ได้ชมกันรอบตัวอุโบสถนั้นใครเป็นคนทำ?

 

วันนี้ผมขอพาทุกท่านได้รู้จัก หลวงพ่อ จง กิตติพัทโธ ผู้ที่สร้างงานแกะสลักปฏิมากรรมรอบตัวอุโบสถกันครับ หลวงพ่อเล่าว่า เมื่อปีพ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาหลวงพ่อเป้นเพียงคนขับรถ และได้เข้ามาช่วยงานสร้างอุโบสถ โดยหลวงพ่อในตอนนั้นยังไม่บวชครับ และได้รับหน้าที่เป็นช่างแกะสลักไม้ ซึ่งจากการสอบถามเรื่องงานแกะสลักนั้น ทางหลวงพ่อบอกว่าท่านไม่ใช่ช่าง แต่มาเรียนรู้ตอนที่มาอยู่ที่นี่แหละ ได้หาจากทางอินเทอร์เน็ต หรือแบบตัวอย่างต่างๆเท่าทีหาได้  แล้วนำมาออกแบบ ดัดแปลง ให้เข้ากับตัวอุโบสถไม้ ต่อมาจึงได้บวชและประจำอยู่วัดโคกกระชายใต้ตลอดมาครับ ลายที่มีการแกะสลักยกตัวอย่างเช่น ลาย 13 กัณฑ์, พระเวสสันดรชาดก, ปฏิจจสมุปบาท,เอตทัคคะ,พระพุทธ,พระธรรม,พระสงฆ์,พยามาร,พระสังขจาย และ เทวดา เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนวิจิตรสวยงามอย่างมาก และเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

ปัจจุบัน วัดบ้านโคกกระชายใต้ยังคงมีการก่อสร้างอุโบสถ ศาลา ฯลฯ หลวงพ่อ จง กิตติพัทโธ ยังคงทำงานแกะสลักไม้อยู่ทุกวัน และมีชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนเข้ามาช่วยงานอยู่ตลอดครับ

อื่นๆ

เมนู