การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
ประจำเดือนเมษายน 2564 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ มีแก้ว ได้เข้ารวมโครงการอบรมการพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ (Innovative Hand-woven Fabrics)
ในวันที่ 2-4 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด กับชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหม เป็นการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงนำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาตกแต่งสำเร็จผ้าไหมทอมือ โดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ (Textile Finishing) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติบางอย่างให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อให้สิ่งทอนั้นมีคุณสมบัติในการใช้สอยที่ดีขึ้นหรือเป็นที่พอใจของผู้ใช้มากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าได้สนใจที่จะนำมาเขียนบทความในเรื่อง การตกแต่งให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยไมโครแคปซูล(Fragrance finishing by microcapsule)

ส่วนผสม

สารเคมี/ปริมาณ  เตรียม 1 ลิตร เตรียม 2 ลิตร เตรียม 3 ลิตร เตรียม 4 ลิตร เตรียม 5 ลิตร
ไมโครแคปซูล กลิ่นต่าง (10 กรัม/ลิตร) 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัม 40 กรัม 50 กรัม
สารช่วยยืดติด (ไบเดอร์) (5 กรัม/ลิตร) 5 กรัม 10 กรัม 15 กรัม 20 กรัม 25 กรัม

ขั้นตอนการตกแต่ง

1. แยกผ้าสีเดียวกัน หาน้ำหนักของผ้าโดยใช้ตาชั่ง

   

2. เตรียมส่วนผสมดังตาราง

   

2. นำผ้าที่ต้องการตกแต่งให้ผ้ามีกลิ่นหอม แช่ลงในสารละลายที่เตรียมไว้ในข้อ 1 เป็นเวลา 10-15 นาที โดยในระหว่างการแช่ให้ทำการบีบผ้าเบาๆประมาณ 1 นาที เพื่อให้สารละลายซึมลงไปในผืนผ้า

   

   

3. ยกผ้าขึ้นกางออกวางบนโต๊ะ นวดผ้าด้วยไม้นวดแป้ง เพื่ออัดน้ำยาเข้าเส้นใยทั้งสองด้านของผืนผ้า เพื่ออัดสารเข้าเส้นใย

   

4. นำผ้าผึ่งไว้ในที่ร่ม ให้หมาดๆ

5. นำผ้ามารีดด้วยเตารีด จนผ้าเรียบทั้งสองด้าน

   

6. ได้ผ้ากลิ่นหอมหอมตามต้องการ

   

ข้าพเจ้าคิดว่าการตกแต่งให้ผ้ามีกลิ่นหอมสามารถทำเป็นอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่ง และสามารถหารายได้จากส่วนนี้ได้

 

อื่นๆ

เมนู