1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
  4. ID06 : ตำบลสายตะกู การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์(สูตรการทำสารไล่แมลง)บ้านสายโท 12 ใต้ สามัคคี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID06 : ตำบลสายตะกู การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์(สูตรการทำสารไล่แมลง)บ้านสายโท 12 ใต้ สามัคคี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสา ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID06 : ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร รศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นหัวหน้าหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา กรรมการประจำหลักสูตร และ อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ กรรมการประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 3-4 เดือน เมษายน 2564 ข้าพเจ้า นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสา ได้ลงพื้นที่สำรวจที่ บ้านสายโท 12 ใต้สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จากการสัมภาษณ์ นาย สมเวียน สุขสิทธ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 130/1 หมู่ที่ 16 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  ได้ทำการทดลองทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักไร้น้ำได้ทำการลองผิดลองถูกมามาก และจากการสอบถามนอกจากสูตรการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วยังสามารถต่อยอดนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้ทำไปมาพัฒนาต่อทำเป็นสูตรการทำสารไล่แมลง โดยมี ส่วนผสมและวิธีทำทำดังนี้

ส่วนผสมวัตถุดิบ

1.หัวเชื้อจุลลินทรีย์  จำนวน 1 แก้ว

2.เหล้าขาว 40 ดีกรี  จำนวน 2 แก้ว

3.น้ำส้มสายชูกลั่น 5%  จำนวน 1 แก้ว

4.กากน้ำตาล  จำนวน 1 แก้ว

วิธีการทำ

นำส่วนผสมทุกอย่างมาผสมกัน แหละหมักไว้ 24 ชั่วโมง สามารถนำไปใช้ได้

วิธีการใช้

1.อัตราการใช้ สารไล่แมลง 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่น

2.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่น ช่วงเช้าก่อนอาทิตย์ขึ้น หรือ เวลาแดดอ่อนๆ

ข้อควรรู้

-การพ่นน้ำหมักไล่แมลงคือการพ่นเพื่อให้กลิ่นป้องกันไม่ให้แมลงมาวางไข่ ซึ่งเมื่อพ่นตอนที่มีแมลงแล้วอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร แต่ก็มีวิธีกำจัดหนอน เพลี้ย แมลงปากดูดโดยวิธีธรรมชาติอยู่ด้วย โดยการใช้เชื้อราที่เป็นปฎิปักษ์ต่อหนอน เพลี้ย เมื่อเราฉีดพ่นไปใส่พืชผักที่ปลูก ศัตรูพืชก็จะกินเชื้อเหล่านั้นเข้าไป เชื้อราก็จะอาศัยร่างกายของศัตรูพืชเหล่านั้นเจริญเติบโต แล้วหนอนเพลี้ยก็จะตายในที่สุด

นาย สมเวียน สุขสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า การทำหัวเชื้อจุลิทรีย์(สูตรไล่แมลง)นั้น เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ได้จากการคัดสรรเฉพาะกลุ่มจุลินทีย์ที่ไม่ก่อโรค ประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นพิษกับคนและสัตว์ และสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งช่วยลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์นั้นมีความน่าสนใจอย่างมาก  หากท่านใดสนใจในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแปลงพืชผักไร้น้ำของ นาย สมเวียน สุขสิทธ์ ได้ที่บ้าน สายโทใต้ 12 สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ “ขอบคุณครับ”

**สูตรโดย : ร.ต.อ. สามารถ นารถสูงเนิน

ถ่ายทอดโดย : นายสมเวียน สุขสิทธิ์

อื่นๆ

เมนู