ข้าพเจ้า นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสา ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID06 : ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร รศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นหัวหน้าหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา กรรมการประจำหลักสูตร และ อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ กรรมการประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 3-4 เดือน เมษายน 2564 ข้าพเจ้า นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสา ได้ลงพื้นที่สำรวจที่ บ้านสายโท 12 ใต้สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้พบเรื่องราวที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกี่ยวกับการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่บ้านสายโท 12 ใต้สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ความหมาย หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM หรือเรียกสั้นๆ หัวเชื้อ EM เป็นกลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการหมักอินทรีย์วัตถุ จนเกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้แก่พืชได้รวดเร็วขึ้น จากการสัมภาษณ์ นาย สมเวียน สุขสิทธ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 130/1 หมู่ที่ 16 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  ได้ทำการทดลองทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักไร้น้ำได้ทำการลองผิดลองถูกมามาก ส่วนผสมในการทำหัวเชื้อมีดังนี้

ส่วนผสมวัตถุดิบ

1.น้ำมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 1ลูก

2.นมเปรี้ยว(ยาคูล) จำนวน 1 ขวด

3.น้ำข้าวหมาก จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ

4.ซีอิ้วดำ จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ

นำส่วนผสมทุกอย่างมาผสมกัน แหละหมักไว้ 7 วัน จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM

-ปรับสภาพดิน น้ำ อากาศ ให้ดีขึ้น

-สามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้สมดุล

-เพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก การย่อยสลาย ทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ย

-ลดการใช้สารพิษ สารเคมี เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ดีกว่า

-สามารถป้องกันเชื้อโรค และสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์

การเก็บรักษา และข้อพึงระวัง

-เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ไม่ให้อากาศเข้า
-หลีกเลี่ยงการเก็บหรือวางทิ้งไว้บริเวณแดดส่องถึงหรือใกล้แหล่งความร้อนต่างๆ
-มีอายุสามารถเก็บไว้ได้นาน 8-12 เดือน ภายใต้อุณหภูมิปกติ และอยู่ในที่ร่ม
-หากมีการแบ่งใช้ ต้องปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิททุกครั้ง

นาย สมเวียน สุขสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า การทำหัวเชื้อจุลิทรีย์นั้น เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ได้จากการคัดสรรเฉพาะกลุ่มจุลินทีย์ที่ไม่ก่อโรค ประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นพิษกับคนและสัตว์ และสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งช่วยลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์นั้นมีความน่าสนใจอย่างมาก  หากท่านใดสนใจในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแปลงพืชผักไร้น้ำของ นาย สมเวียน สุขสิทธ์ ได้ที่บ้าน สายโทใต้ 12 สามัคคี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ “ขอบคุณครับ”

อื่นๆ

เมนู