ข้าพเจ้านางลำใย นุชเวช ลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านสายโท 12 กลาง และหมู่ 8 บ้านสายโท 12 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลรายครอบครัว ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมข้อมูล 02 หมู่ 4 บ้านสายโท 12 กลาง และหมู่ 8 บ้านสายโท 12 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 50 ชุด ระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8  นายคมคาย สีหานาม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายสันติชัย ทองแป้น เพื่อสำรวจข้อมูลประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร ที่น่าสนใจคือ อาชีพการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม ทำครบวงจร เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอีกวิธีหนึ่งที่น่าติดตาม

ขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมต่อผู็สำรวจเป็นอย่างดี และจะติดตามขั้นตอนการเลี้ยงไหมต่อไป โปรดรอติดตามตอนต่อไปนะคะ

อื่นๆ

เมนู