ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

   ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์และได้มีความสนใจในเนื้อหาหลายอย่างของตำบลสายตะกู วันนี้ข้าพเจ้าจะหยิบยกเรื่องของการเคลื่อนย้ายกำลังพลจาก “โครงการเยาวชนทางสายใหม่” โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ที่ 2204 (ชบข.2204) กองอำนวยการรักความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 โดยการให้ข้อมูลจากท่านร้อยโทอุบล วงศ์คำชาว หัวหน้าชุด โดยมีข้อสรุปดังนี้

ประมาณเดือนตุลาคม 2562 ได้มีการย้ายกำลังพลมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ในชื่อ “โครงการเยาวชนทางสายใหม่” โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ที่ 2204 (ชบข.2204) กองอำนวยการรักความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 กองทัพภาค 2 โคราช ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ นำโดย ร้อยโทอุบล วงศ์คำชาว หัวหน้าชุด และชุดวิทยากรอีกจำนวน 6 นาย เดิมที่แล้วจะมีชุดของทหารที่มาทำการพัฒนาชุมชนโดยการลอกคลองอยู่มาก่อนหน้านี้ แล้วชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ที่ 2204 (ชบข.2204) ก็ย้ายมาต่อภารกิจภายหลัง โดยภารกิจหลัก คือ การจัดอบรมให้แก่นักเรียน เยาวชน และผู้นำชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด สอกส่องดูแลเรื่องของยาเสพติดด้วย ทั้งนี้ก็จะมีภารกิจอื่นๆ เช่น การพัฒนาภูมิทัศน์ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อนามัย องค์การบริการส่วนตำบล โรงเรียน และอื่นๆ ทำให้ตำบลสายตะกูของเราเกิดความมั่งคง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตำบลสายตะกูจะมีชุดของทหารเคลื่อนย้ายวงเวียนมาปฎิบัติภารกิจอยู่เป็นประจำตลอด

 

อื่นๆ

เมนู