ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจและเก็บข้อมูลตำบลสายตะกู หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของตำบลสายตะกู ภายในเดือนเมษยนข้าพเจ้าได้พบความน่าสนใจเกี่ยวกับ ด่านพรมแดนช่องสายตะกู ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ช่องสายตะกู” ตั้งอยู่ที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมด่านพรมแดนชื่อ ช่องสายตะกู แต่ขึ้นเป็นพื้นที่ตำบลจันทบเพชร ทั้งที่พื้นที่ตั่งด่านก็อยู่ระหว่างตำบลจันทบเพชรและตำบลสายตะกู วันนี้ผมจะมาเล่าความเป็นมาคราวๆให้ทุกท่านได้ฟังกัน โดยได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสอบถามจท่านกำนันตำบลสายตะกู ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และชาวบ้านใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับจุดผ่านแดนมากที่สุด 

ทำไม!!! “ช่องสายตะกู” ไม่อยู่ในตำบลสายตะกู วันนี้มารู้กัน

       ช่องสายตะกู เดิมทีแล้วตำบลจันทบเพชรและตำบลสายตะกูนั้นทั้งสองตำบลนี้รวมเป็นตำบลเดียว ชื่อว่าตำบลสายตะกู ก่อนที่จะแยกกันออกไปเป็นตำบลจันทบเพชร เลยทำให้พื้นที่ตั้งของช่องสายตะกู ขึ้นเป็นพื้นที่ตำบลจันทบเพชร เพราะที่ตั้งถ้าดูจากแผนที่ภูมิศาตร์แล้วพื้นที่ช่องสายตะกูจะตั้งเข้ามาในพื้นที่ของตำบลจันทบเพชรเยอะพอสมควร จึงทำให้การดูแลเขตรับผิดชอบเป็นของเทศบาลตำบลจันทบเพชร แต่ชื่อของด่านพรมแดนนั้นยังคงตั้งชื่อเดิมตั้งแต่แรกไม่เคยเปลี่ยนก็คือชื่อ “ช่องสายตะกู”

     

การเดินทาง ในส่วนของเส้นการเดินทางไปยังช่องสายตะกูนั้น มีทั้งเส้นทางคือ เส้นทางจากตำบลจันทบเพชรไปช่องสายตะกู และเส้นทางจากตำบลสายตะกูไปช่องสายตะกูเช่นกัน และผมจะมาเล่าถึงเส้นทางจากตำบลสายตะกูไปยังช่องสายตะกู โดยเส้นทางจะเดินทางไปนั้น คือเส้นทางผ่านบ้านสายตะกูหมู่ที่ 1 และสายตะกูหมู่ที่ 11 รวมไปถึงเส้นทางสายตะกูหมู่ 2 ด้วย ระยะทางจากถนนใหญ่เข้าไปถึงด่านพรมแดนช่องสายตะกูจะมีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร แต่เส้นทางนี้อาจจะเป็นถนนดินแดง และถนนค่องข้างแคบเหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์

อื่นๆ

เมนู