การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณา
การประจำเดือนพฤษภาคม
2564  ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิภาพร  ถูกพันธ์ ประเภทนักศึกษา ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จากการได้สำรวจตำบลสายตะกูพบว่ามีผลไม้หลากหลายชนิดเป็นอย่างมากตามฤดูกาลต่างๆ ส่วนมากชาวบ้านจะปลูกไว้รับประทานและแบ่งปันกันกับเพื่อนบ้านหากมีเหลือจึงนำไปจำหน่ายหรือนำไปแปรรูปเพื่อที่จะสามารถเก็บได้เป็นเวลานาน  เช่น มะม่วงกวน มะยมดอง เป็นต้นส่วนใหญ่ผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกจะปลอดสารพิษไม่มีการฉีดสารเคมี ผลไม้ที่พบในฤดูฝนของตำบลสายตะกูได้แก่

 

 

        นอกจากผลไม้ที่แสดงในรูปยังมีผลไม้อีกหลายชนิดที่พบในตำบลสายตะกูซึ่งอาจถือได้ว่า ตำบลนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้

อื่นๆ

เมนู