ข้าพเจ้านางสาวอรทัย ลูกแก้ว ประเภทบัณฑิตตำบลสายตะกู ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือและ หมู่ 12 บ้านสายโท 11 ใต้
ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่ หมู่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี “11 นคร เมืองผ้าไหมสวย รวยผลิตภัณฑ์” หมู่บ้านที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สบายตา มีผลิตภัณฑ์มากมาย และหนึ่งในนั้นที่ข้าพเจ้าพบเห็นก็คือ ผักสวนครัว ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้าน

ผักสวนครัว คือ ผักที่มักจะนิยมปลูกผักไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน หรือบางครั้งก็เพื่อเป็นไม้ประดับ ใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มาก พืชผักส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว แต่ผักบางชนิดอาจมีอายุมากกว่า 1 ปี หากมีจำนวนมากเหลือจากการบริโภค ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ ได้แก่ ผักบุ้ง พริก หอมแดง กระเทียม กวางตุ้ง คะน้า ผักชี มะเขือ สะระแหน่ เป็นต้น การดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยาก รดน้ำเป็นประจำ ใส่ปุ๋ยคอกบ้างบางครั้ง มีแมลงกัดกินบ้างก็ไม่เป็นไร อยากรับประทานเมื่อไหร่ ก็เดินไปที่หน้าบ้าน เด็ดขึ้นมารับประทานได้ทันที

ผักสวนครัวเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกลือแร่ และวิตามิน ผักจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรับประทานและถ้าผักนั้นเกิดจากการปลูกและดูแลด้วยมือของเราเองก็มั่นใจได้ว่ามีประโยชน์และปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงแน่นอน

อื่นๆ

เมนู